Lớp 11Vật Lý

Bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Một vật dao động điều hoà có đồ thị gia tốc theo thời gian được thể hiện trong Hình 2P.2…

Bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một vật dao động điều hoà có đồ thị gia tốc theo thời gian được thể hiện trong Hình 2P.2.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Xác định vị trí, vận tốc và gia tốc của vật tại các thời điểm t1, t2, t3, t4, t5 tương ứng với các điểm A, B, C, D và E trên đường đô thị a(t)

Giải bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

• Tại thời điểm t1 vật ở vị trí A có gia tốc a1 = ω2.x < 0 nên li độ x dương

• Tại thời điểm t2 vật ở vị trí B có gia tốc aω2.0

Nên vật ở vị trí biên dương,

Khi đó theo công thức: 

 thì vật có vận tốc bằng 0

• Tại thời điểm t3 vật ở vị trí C có gia tốc a0

Nên vật ở vị trí cân bằng và có vận tốc bằng = vmax = ωA

• Tại thời điểm t4 vật ở vị trí D có gia tốc aω2.0 

Nên vật ở vị trí biên âm và có vận tốc bằng 0

• Tại thời điểm t5 vật ở vị trí E và có gia tốc a5 = ω2.x > 0 nên li độ x âm

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một vật dao động điều hoà có đồ thị li độ – thời gian và vận tốc – thời gian như Hình 2P.1…

> Bài 2 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 4 cm, tần số 1 Hz. Tại thời điểm ban đầu…

> Bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một vật dao động điều hoà có đồ thị gia tốc theo thời gian được thể hiện trong Hình 2P.2…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button