Lớp 8

Bài 3.44 trang 74 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

Cách giải Bài 3.44 trang 74 Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức – SGK đầy đủ dễ hiểu nhất

Bài 3.44 trang 74 Toán 8 Kết nối tri thức Tập 1:

Bạn đang xem: Bài 3.44 trang 74 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC còn P, N lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M xuống CA, AB (H.3.59).

Bài 3.44 trang 74 Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức

a) Chứng minh hai tam giác vuông CMP và MBN bằng nhau.

b) Chứng minh tứ giác APMN là một hình chữ nhật.

Từ đó suy ra N là trung điểm của AB, P là trung điểm của AC.

c) Lấy điểm Q sao cho P là trung điểm của MQ, chứng minh tứ giác AMCQ là một hình thoi.

d) Nếu AB = AC, tức là tam giác ABC vuông cân tại A thì tứ giác AMCQ có là hình vuông không? Vì sao?

Giải bài 3.44 trang 74 Toán 8 Kết nối tri thức Tập 1:

a) Chứng minh hai tam giác vuông CMP và MBN bằng nhau.

Theo đề bài, AC ⊥ MP; AC ⊥ AB.

⇒ MP // AB nên MP // BN.

⇒ 

 (hai góc đồng vị).

Ta có P, N lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M xuống CA, AB

Nên 

• Xét ∆CMP và ∆MBN có:

 (chứng minh trên)

BM = CM (vì M là trung điểm của BC)

 (chứng minh trên)

⇒ ∆CMP = ∆MBN (g-c-g).

b) Chứng minh tứ giác APMN là một hình chữ nhật.

Ta có: 

Tứ giác APMN có: 

⇒ Tứ giác APMN là một hình chữ nhật.

⇒ MP = AN; AP = MN (các cặp cạnh tương ứng).

Mà MP = BN; CP = MN (vì ∆CMP = ∆MBN).

⇒ AP = CP; AN = BN.

⇒ N là trung điểm của AB, P là trung điểm của AC.

c) Chứng minh tứ giác AMCQ là một hình thoi.

Tứ giác AMCQ có:

MP = PQ (vì P là trung điểm của MQ)

AP = CP (vì P là trung điểm của AC)

Khi đó, tứ giác AMCQ có hai đường chéo AC và MQ cắt nhau tại trung điểm P của mỗi đường nên nó là hình bình hành.

Mà MQ ⊥ AC.

⇒ Tứ giác AMCQ là một hình thoi.

d) Tứ giác AMCQ có là hình vuông không? Vì sao?

Tứ giác APMN là một hình chữ nhật nên MP = AN.

Mà P là trung điểm MQ; N là trung điểm của AB.

⇒ MQ = AB.

Lại có AB = AC (giả thiết) nên MQ = AC.

Tứ giác AMCQ có hai đường chéo AC và MQ bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm P của mỗi đường.

⇒ Tứ giác AMCQ có là hình vuông.

Trên đây Đông Đô đã viết nội dung bài 3.44 trang 74 Toán 8 Kết nối tri thức và hướng dẫn cách giải bài 3.44 trang 74 Toán 8 Kết nối tri thức tập 1 SGK đầy đủ chính xác nhất. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải Toán 8 Trang 74, 75 Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 3.39 trang 74 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Không có tứ giác nào…

Bài 3.40 trang 74 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?…

> Bài 3.41 trang 74 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?…

> Bài 3.42 trang 74 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Chứng minh rằng nếu tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và một cặp…

> Bài 3.43 trang 74 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm P trên tia AB sao cho AP = 2AB…

> Bài 3.44 trang 74 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC còn P, N lần lượt…

> Bài 3.45 trang 75 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho tam giác ABC cân tại A; M là một điểm thuộc đường thẳng BC…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button