Lớp 10Toán

Bài 27 trang 98 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 3

Trắc nghiệm

Bài 27 (trang 98 SGK Hình học 10)

Cho đường tròn (C) tâm F1 bán kính 2a và một điểm F2 ở bên trong của (C). Tập hợp tâm M của các đường tròn (C’) thay đổi nhưng luôn đi qua F2 và tiếp xúc với (C)(hình dưới) là đường nào sau đây? A, Đường thẳng;

B, Đường tròn;

Bạn đang xem: Bài 27 trang 98 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

C, Elip;

D, Parapol.

Lời giải

Chọn (C) Elip

Giải thích:

Đường tròn tâm M, bán kính R tiếp xúc trong với đường tròn (F1; 2a) nên ta có:

R + F1M = 2a

Đường tròn tâm M, bán kính R đi qua F2 nên R = MF2

Do đó ta có: MF1 + MF2 = 2a = const

Do đó M thuộc elip có hai tiêu điểm F1; Fvà độ dài trục lớn bằng 2a.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button