Lớp 8Vật lý

Bài 26.4 trang 72 SBT Vật Lý 8

Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bài 26.4 trang 72 SBT Vật Lý 8:

Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15oC thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa? Biết rằng chỉ có 20% nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra làm nóng nước.

Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K và năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.106 J/kg.

Bạn đang xem: Bài 26.4 trang 72 SBT Vật Lý 8

Tóm tắt:

Nước: V1 = 2 lít nước ↔ m1 = 2kg; t1 = 15oC; c1 = 4190J/kg.K

Đun sôi t = 100oC; Thời gian đun T = 10 phút

dầu hỏa: q = 44.106 J/kg; H = 20%

Lượng dầu trong 1 phút m0 = ?

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: Q = mcΔt

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước:

Q = m1.c1.(t – t1) = 2.4190.(100 – 15) = 712300J

Nhiệt lượng do bếp dầu tỏa ra là:

Nhiệt lượng này do dầu cháy trong 10 phút tỏa ra. Vậy khối lượng dầu cháy trong 10 phút là:

Giải: Bài 26.4 trang 72 SBT Vật Lý 8 –

Lượng dầu cháy trong 1 phút là: m= m/10 = 0,008kg = 8g.

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button