Lớp 8Vật lý

Bài 24.7 trang 65 SBT Vật Lý 8

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Bài 24.7 trang 65 SBT Vật Lý 8:

Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20oC sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt rung riêng của thép là 460J/kgK.

Tóm tắt:

Bạn đang xem: Bài 24.7 trang 65 SBT Vật Lý 8

m = 12kg; Δt = 20oC; c = 460 J/kg.K

T = 1,5 phút = 90s; H = 40%

A = ?J; P = ?W

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng Q = mcΔt

Sử dụng công thức tính công A = P.s = 10m.s

Nhiệt lượng đầu búa nhận được là:

Q = m.c.Δt = 12.460.20 = 110400J

Chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa nên công của búa máy thực hiện trong 1,5 phút là:

Công suất của búa là:

Giải: Bài 24.7 trang 65 SBT Vật Lý 8 –

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button