Lớp 8Vật lý

Bài 24.6 trang 65 SBT Vật Lý 8

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Bài 24.6 trang 65 SBT Vật Lý 8:

Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, sắt được đun trên những bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương ứng với nước, với đồng, với sắt?

Bạn đang xem: Bài 24.6 trang 65 SBT Vật Lý 8

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng sự phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất

Ta có: Giải: Bài 24.6 trang 65 SBT Vật Lý 8 –

Trên đồ thị ta dựng đường vuông góc với trục thời gian. Khi đó thời gian cung cấp nhiệt cho 3 chất là như nhau.

Vì cùng khối lượng và bếp tỏa nhiệt như nhau nên độ tăng nhiệt độ sẽ phụ thuộc tỷ lệ nghịch vào nhiệt dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > csắt = 460J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước < Δtsắt < Δtđồng

Vậy đường I: nước; đường II: sắt; đường III: đồng.

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button