Lớp 8Vật lý

Bài 24.5 trang 65 SBT Vật Lý 8

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Bài 24.5 trang 65 SBT Vật Lý 8:

Tính nhiệt dung riêng của một kim loại biết rằng phải cung cấp 5kg kim loại này ở 20oC một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng lên đến 50oC. Kim loại đó tên là gì?

Tóm tắt:

Bạn đang xem: Bài 24.5 trang 65 SBT Vật Lý 8

m = 5 kg; t0 = 20oC; t2 = 50oC

Q = 59kJ = 59000J

c = ?, tên kim loại?

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng Q = mcΔt

Nhiệt dung riêng của một kim loại là:

Tra bảng ta biết kim loại này là đồng.

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button