Lớp 8Vật lý

Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lý 8

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lý 8:

Người ta phơi ra nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 28oC lên 34oC. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng từ Mặt Trời?

Tóm tắt:

Bạn đang xem: Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lý 8

V = 5 lít nước ↔ m = 5kg;

t1 = 28oC; t2 = 34oC; cnước = c = 4200 J/kg.K

Qthu = ?

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng Q = mcΔt

Năng lượng nước đã thu được từ Mặt Trời là:

Qthu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button