Địa LýLớp 11

Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tiếp theo)

TIẾT 3. MỘT SỐ VẤN ĐỂ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á

Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế – xã hội của cả hai quốc gia? Để cùng phát triển, hai nước cần phải làm gì?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội năng nề: I-xra-en thì gặp nhiều trở ngại do chiến tranh, xung đột. Pa-le-xtin thì kinh tế kém phát triển, hơn 60% dân số nghèo. Về xã hội thì cả hai nước đều có tình hình chính trị bất ổn, sự mẫu thuẫn dân tộc

Để cùng phát triển thì hai nước cần phải tôn trọng chủ quyền của nhau, bình đẳng trong sự phát triển về kinh tế- xã hội, xóa bỏ sự nghèo đói

Xem toàn bộ Giải Địa 11: Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button