Lớp 6

Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

a) Tìm tập hợp các ước của 30…

Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: a) Tìm tập hợp các ước của 30.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50.

c) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Giải bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo:

a) Tập hợp các ước của 30.

Để tìm ước của 30 ta chia 30 lần lượt với các số tự nhiên từ 1 đến 30. 

Ta thấy 30 chia hết cho 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Vậy tập hợp các ước của 30 là:

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}.

b) Tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50.

Để tìm các bội của 6 ta nhân 6 lần lượt với các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; …

Khi đó tập hợp các bội của 6 là: B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; …}.

Tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50 là:

{0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48}.

c) Tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Ta lấy 18 nhân lần lượt các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

Ta được: B(18) = {0; 18; 36; 54; 72; 81; 90; …}

Ta lấy 72 chia cho tất các các số tự nhiên khác 0 từ 1 đến 72, ta được:

Ư(72) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72}

Vì x là số vừa là bội của 18 vừa là ước của 72 nên x ∈ {18; 36;72};

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Chọn kí hiệu  hoặc  thay cho [?] trong mỗi câu sau để được các kết luận đúng…

> Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: a) Tìm tập hợp các ước của 30. b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50…

> Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử…

> Bài 4 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Bình và Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng”. Hai bạn thi viết các số theo luật như sau:…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button