Lớp 8

Bài 2 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:…

Bài 2 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều

a) a3 + 12a2 + 48a + 64;

b) 27x3 + 54x2y + 36xy2 + 8y3;

c) x3 – 9x2 + 27x – 27;

d) 8a3 – 12a2b + 6ab2 – b3.

Giải bài 2 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều:

a) a3 + 12a2 + 48a + 64

 = a3 + 3.a2.4 + 3.a.42 + 43 

 = (a + 4)3

b) 27x3 + 54x2y + 36xy2 + 8y3

 = (3x)3 + 3.(3x)2.2y + 3.3x.(2y)2 + (2y)3

 = (3x + 2y)3

c) x3 – 9x2 + 27x – 27

 = x3 – 3.x2.3 + 3.x.32 – 33 

 = (x – 3)3

d) 8a3 – 12a2b + 6ab2 – b3 

 = (2a)3 – 3.(2a)2b + 3.2ab2 – b3 

 = (2a – b)3.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2 trang 23 SGK Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 8 trang 23 SGK Cánh Diều Tập 1

> Bài 1 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:…

> Bài 2 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:…

> Bài 3 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích: a) 25x2 – 16…

> Bài 4 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính giá trị của mỗi biểu thức: a) A = x2 + 6x + 10 tại x = −103…

> Bài 5 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Chứng minh giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button