Lớp 11Vật Lý

Bài 2 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 4 cm, tần số 1 Hz. Tại thời điểm ban đầu, vật ở vị trí biên âm…

Bài 2 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 4 cm, tần số 1 Hz. Tại thời điểm ban đầu, vật ở vị trí biên âm. Hãy xác định vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t = 1s.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

• Phương trình li độ của vật dao động điều hòa có dạng:

 x = Acos(ωt + φ0)

• Đề cho: A = 4(cm); f = 1(Hz)

• Theo bài ra, ta có:

 f = 1(Hz) ⇒ ω = 2πf = 2π(rad/s)

• Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí biên âm tức A = -4(cm) khi t = 0

⇒ Pha ban đầu của dao động là: φπ

• Phương trình dao động của vật là:

 4cos(2πt+π(cm)

• Vận tốc của vật tại thời điểm t = 1s là:

 v ωAsin(ωt+φ02π.4.sin(2π+π)=0

• Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1s là:

 ω2.4cos(2πt+π(2π)2.4cos(2π+π16π2(cm2/s)

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một vật dao động điều hoà có đồ thị li độ – thời gian và vận tốc – thời gian như Hình 2P.1…

> Bài 2 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 4 cm, tần số 1 Hz. Tại thời điểm ban đầu…

> Bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Một vật dao động điều hoà có đồ thị gia tốc theo thời gian được thể hiện trong Hình 2P.2…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button