Lớp 12Toán Học

Bài 2.9 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức

Viết năm số hạng đầu của mỗi dãy số (un) sau và xét xem nó có phải là cấp số cộng không…

Bài 2.9 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức: Viết năm số hạng đầu của mỗi dãy số (un) sau và xét xem nó có phải là cấp số cộng không. Nếu dãy số đó là cấp số cộng, hãy tìm công sai d và viết số hạng tổng quát của nó dưới dạng un = u1 + (n – 1)d. 

Bạn đang xem: Bài 2.9 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức

a) un = 3 + 5n;

b) un = 6n – 4;

c) u1 = 2, un = un – 1 + n;

d) u= 2, un = un – 1 + 3.

Giải bài 2.9 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức:

a) un = 3 + 5n

• Năm số hạng đầu của dãy số (un) là:

u1 = 3 + 5 . 1 = 8;

u2 = 3 + 5 . 2 = 13;

u3 = 3 + 5 . 3 = 18;

u4 = 3 + 5 . 4 = 23;

u= 3 + 5 . 5 = 28.

• Ta có: un – un – 1 = (3 + 5n) – [3 + 5(n – 1)] = 5, với mọi n ≥ 2.

Vì vậy, dãy số (un) là một cấp số cộng với số hạng đầu u1 = 8 và công sai d = 5.

⇒ Số hạng tổng quát của cấp số cộng này là:

un = u1 + (n – 1)d = 8 + (n – 1). 5.

b) un = 6n – 4

• Năm số hạng đầu của dãy số (un) là:

u1 = 6 . 1 – 4 = 2;

u2 = 6 . 2 – 4 = 8;

u3 = 6 . 3 – 4 = 14;

u4 = 6 . 4 – 4 = 20;

u= 6 . 5 – 4 = 26.

• Ta có: un – un – 1 = (6n – 4) – [6(n – 1) – 4] = 6, với mọi n ≥ 2.

Vì vậy, dãy số (un) là một cấp số cộng với số hạng đầu u1 = 2 và công sai d = 6.

⇒ Số hạng tổng quát của cấp số cộng này là:

un = u1 + (n – 1)d = 2 + (n – 1). 6.

c) u1 = 2, un = un – 1 + n

• Năm số hạng đầu của dãy số (un) là:

u1 = 2;

u2 = u1 + 2 = 2 + 2 = 4;

u3 = u2 + 3 = 4 + 3 = 7;

u4 = u3 + 4 = 7 + 4 = 11;

u= u4 + 5 = 11 + 5 = 16.

• Ta có: un = un – 1 + n ⇔ un – un – 1 = n, do n luôn thay đổi nên hiệu hai số hạng liên tiếp của dãy số (un) thay đổi.

Vì vậy, dãy số (un) không phải là cấp số cộng.

d) u= 2, un = un – 1 + 3

• Năm số hạng đầu của dãy số (un) là:

u1 = 2;

u2 = u1 + 3 = 2 + 3 = 5;

u3 = u2 + 3 = 5 + 3 = 8;

u4 = u3 + 3 = 8 + 3 = 11;

u= u4 + 3 = 11 + 3 = 14.

• Ta có: un = un – 1 + 3 ⇔ un – un – 1 = 3, với mọi n ≥ 2.

Vì vậy,  dãy số (un) là một cấp số cộng với số hạng đầu u1 = 2 và công sai d = 3.

⇒ Số hạng tổng quát của cấp số cộng này là:

un = u1 + (n – 1)d = 2 + (n – 1). 3.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2.9 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 11 trang 51 SGK Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 2.8 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức: Xác định công sai, số hạng thứ 5, số hạng tổng quát và số hạng thứ 100 của mỗi cấp số cộng sau:…

> Bài 2.9 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức: Viết năm số hạng đầu của mỗi dãy số (un) sau và xét xem nó có phải là cấp số cộng không…

> Bài 2.10 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức: Một cấp số cộng có số hạng thứ 5 bằng 18 và số hạng thứ 12 bằng 32. Tìm số hạng thứ 50…

> Bài 2.11 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức: Một cấp số cộng có số hạng đầu bằng 5 và công sai bằng 2. Hỏi phải lấy tổng…

> Bài 2.12 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức: Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng…

> Bài 2.13 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức: Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất,…

> Bài 2.14 trang 51 SGK Toán 11 tập 1 Kết nối tri thức: Vào năm 2020, dân số của một thành phố là khoảng 1,2 triệu người…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button