Lớp 6

Bài 2.7 trang 33 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập…

Bài 2.7 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập. Hoàn thành bảng sau vào vở (bỏ trống trong trường hợp không chia được)

Bạn đang xem: Bài 2.7 trang 33 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Bài 2.7 trang 33 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

Giải bài 2.7 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức:

Ta thấy số học sinh bằng số nhóm nhân với số người ở một nhóm (Số người, số nhóm đều là số tự nhiên khác 0), do đó:

 Số nhóm = Số học sinh : Số người ở một nhóm

 Số người ở một nhóm = Số học sinh : Số nhóm

Như vậy, ta có bảng sau:

Số nhóm

Số người ở một nhóm

4

40 : 4 = 10

40 : 8 = 5

8

6

 

8

40 : 8 = 5

40 : 4 = 10

4

Với số nhóm là 6 thì số người ở một nhóm là 40 : 6. Nhưng 40 

 6 nên bỏ trống.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2.7 trang 33 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 trang 33 tập 1 Kết nối tri thức

> Bài 2.1 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17

> Bài 2.2 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Trong các số sau, số nào là bội của 4? 16; 24; 35

> Bài 2.3 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: a) x ∈ B(7) và x < 70…

> Bài 2.4 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?…

> Bài 2.5 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?…

> Bài 2.6 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Khẳng định nào sau đây đúng? a) 219.7 + 8 chia hết cho 7;…

> Bài 2.7 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập…

> Bài 2.8 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên…

> Bài 2.9 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 – x chia hết cho 8…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button