Lớp 10Toán

Bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?…

Bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: 

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Bạn đang xem: Bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

A. x + y > 3;

B. x2 + y2 ≤ 4;

C. (x – y)(3x + y) ≥ 1;

D. y3 – 2 ≤ 0.

Giải bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức:

Đáp án: A. x + y > 3;

Ta biết rằng: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát: ax + by ≤ c (ax + by ≥ c, ax + by < c, ax + by > c) với a, b, c là các số thực đã cho, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.

Như vậy, trong các đáp án đã cho chỉ có đáp án A có dạng bất phương trình bậc nhất hai ẩn với a = 1, b = 1 và c = 3.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 10 trang 31, 32 Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?…

> Bài 2.8 trang 31 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho bất phương trình 2x + y > 3. Khẳng định nào dưới đây là đúng?…

> Bài 2.9 trang 31 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Hình nào dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x – y < 3?…

> Bài 2.10 trang 31 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?…

> Bài 2.11 trang 32 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho hệ bất phương trình .. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ…

> Bài 2.12 trang 32 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình … trên mặt phẳng tọa độ. 

> Bài 2.13 trang 32 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình: … trên mặt phẳng tọa độ. 

> Bài 2.14 trang 32 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình …trên mặt phẳng tọa độ.

> Bài 2.15 trang 32 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất…

> Bài 2.16 trang 32 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Một công ty dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho quảng cáo một sản phẩm mới trong một…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button