Lớp 10Toán

Bài 2.5 trang 30 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:…

Bài 2.5 trang 30 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

Bạn đang xem: Bài 2.5 trang 30 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

a) 

b) 

c) 

Giải bài 2.5 trang 30 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức:

a) 

Xác định miền nghiệm D1 của bất phương trình y – x < -1 và gạch bỏ miền nghiệm còn lại.

– Vẽ đường thẳng d: y – x = -1 .

– Chọn điểm O(0;0) thay vào bất phương trình được: 0 – 0 = 0 > -1 nên tọa độ điểm O(0;0) không nằm trong miền nghiệm của bất phương trình.

⇒ Miền nghiệm Dcủa bất phương trình y – x < – 1 là nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ và không chứa biên.

Miền nghiệm D2 của bất phương trình x > 0 là nửa mặt phẳng bờ Oy chứa điểm (1;0) và không chứa biên.

Miền nghiệm D3 của bất phương trình y < 0 là nửa mặt phẳng bờ Ox chứa điểm (0;-1) và không chứa biên.

Vậy miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền không bị gạch ở hình sau:

Giải câu a bài 2.5 trang 30 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

b) 

Miền nghiệm D1 của bất phương trình x ≥ 0 là nửa mặt phẳng bờ Oy chứa điểm (1;0).

Miền nghiệm D2 của bất phương trình y ≥ 0 là nửa mặt phẳng bờ Ox chứa điểm (0;1).

Xác định miền nghiệm D3 của bất phương trình 2x + y ≤ 4 và gạch bỏ miền nghiệm còn lại.

– Vẽ đường thẳng d: 2x + y = 4.

– Chọn điểm O(0;0) thay vào bất phương trình được: 2.0 + 0 = 0 < 4 nên tọa độ điểm O(0;0) nằm trong miền nghiệm của bất phương trình

Miền nghiệm Dcủa bất phương trình 2x + y ≤ 4 là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ.

Vậy miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch như hình sau:

Giải câu b bài 2.5 trang 30 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

c) 

Miền nghiệm D1 của bất phương trình x ≥ 0 là nửa mặt phẳng bờ Oy chứa điểm (1;0).

Xác định miền nghiệm D2 của bất phương trình x + y > 5 và gạch bỏ miền nghiệm còn lại.

– Vẽ đường thẳng d1: x + y = 5.

– Chọn điểm O(0;0) thay vào bất phương trình được: 0 + 0 = 0 < 5 nên tọa độ điểm O(0;0) không nằm trong miền nghiệm của bất phương trình x + y > 5

Vì vậy, miền nghiệm Dcủa bất phương trình x + y > 5 là nửa mặt phẳng bờ d1 không chứa gốc tọa độ và không chứa đường thẳng d1.

+ Xác định miền nghiệm D3 của bất phương trình x – y < 0 và gạch bỏ miền nghiệm còn lại.

– Vẽ đường thẳng d2: x – y = 0.

– Vì 1 – (-1) = 2 > 0  nên tọa độ điểm M(1;-1) không thỏa mãn bất phương trình x – y < 0.

Vì vậy, miền nghiệm Dcủa bất phương trình x – y < 0 là nửa mặt phẳng bờ d2 không chứa điểm M(1;-1) và không chứa đường thẳng d2.

Khi đó miền không bị gạch và không chứa biên chính là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Vậy miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch trong hình sau và không tính đường thẳng d1 và d2.

Giải câu c bài 2.5 trang 30 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2.5 trang 30 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 10 trang 30 SGK Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 2.4 trang 30 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?…

> Bài 2.5 trang 30 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:…

> Bài 2.6 trang 30 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button