Lớp 6

Bài 2.4 trang 33 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào…

Bài 2.4 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?

Bạn đang xem: Bài 2.4 trang 33 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

a) 15 + 1 975 + 2 019;

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050.

Giải bài 2.4 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) 15 + 1 975 + 2 019

Vì 15 ⁝ 5; 1975 ⁝ 5 nhưng 2019  5 nên (15 + 1 975 + 2 019) 

 5

⇒ Tổng 15 + 1 975 + 2 019 không chia hết cho 5.

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050.

Vì 20 ⁝ 5; 90 ⁝ 5; 2025 ⁝ 5; 2050 ⁝ 5 nên (20 + 90 + 2 025 + 2 050) ⁝ 5

⇒ Tổng 20 + 90 + 2 025 + 2 050 chia hết cho 5.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2.4 trang 33 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 trang 33 tập 1 Kết nối tri thức

> Bài 2.1 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17

> Bài 2.2 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Trong các số sau, số nào là bội của 4? 16; 24; 35

> Bài 2.3 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: a) x ∈ B(7) và x < 70…

> Bài 2.4 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?…

> Bài 2.5 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?…

> Bài 2.6 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Khẳng định nào sau đây đúng? a) 219.7 + 8 chia hết cho 7;…

> Bài 2.7 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập…

> Bài 2.8 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên…

> Bài 2.9 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 – x chia hết cho 8…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button