Lớp 10Toán

Bài 2.3 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

Bài 2.3 trang 25 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

Bạn đang xem: Bài 2.3 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Bài 2.3 trang 21 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

a) Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng.

b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.

Giải bài 2.3 trang 25 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) Số tiền ông An phải trả cho việc thuê xe ô tô từ thứ Hai đến thứ Sáu là:

900.5 + 8x = 4 500 + 8x (nghìn đồng).

– Số tiền ông An phải trả cho việc thuê xe ô tô trong hai ngày cuối tuần:

1 500.2 + 10y = 3 000 + 10y (nghìn đồng).

– Tổng số tiền ông An phải trả cho việc thuê xe trong một tuần là:

4 500 + 8x + 3 000 + 10y = 7 500 + 8x + 10y (nghìn đồng).

– Để tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng thì

7 500 + 8x + 10y ≤ 14 000

⇔ 8x + 10y ≤ 6 500.

⇔ 4x + 5y ≤ 3 250.

→ Vậy bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng là 4x + 5y  ≤ 3 250.

b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.

– Ta vẽ đường thẳng d: 4x + 5y = 3 250 trên mặt phẳng tọa độ.

– Ta lấy 1 điểm, chẳng hạn là gốc tọa độ O(0; 0) và tính 4.0 + 5.0 = 0 < 3 250.

Nên điểm O(0; 0) nằm trong miền nghiệm

Vì vậy, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d chứa gốc tọa độ và cả đường thẳng d (miền không gạch chéo gồm cả biên) như hình trên.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 2.3 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 10 trang 25 SGK Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 2.1 trang 25 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?…

> Bài 2.2 trang 25 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:…

> Bài 2.3 trang 25 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button