Lớp 8

Bài 2.28 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

Cách giải Bài 2.28 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức đầy đủ dễ hiểu nhất

Bài 2.28 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: 

Bạn đang xem: Bài 2.28 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

Đa thức x2 – 9x + 8 được phân tích thành tích của hai đa thức

A. x – 1 và x + 8;

B. x – 1 và x – 8;

C. x – 2 và x – 4;

D. x – 2 và x + 4.

Giải bài 2.28 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức:

• Đáp án: B. x – 1 và x – 8

Vì, ta có:

x2 – 9x + 8 = (x2 – x) – (8x – 8)

= x(x – 1) – 8(x – 1) = (x – 1)(x – 8).

Nên đa thức x2 – 9x + 8 được phân tích thành tích của hai đa thức x – 1 và x – 8.

 

Trên đây Đông Đô đã viết nội dung bài 2.28 trang 47 Toán 8 Kết nối tri thức và hướng dẫn cách giải bài 2.28 trang 47 Toán 8 Kết nối tri thức tập 1 SGK đầy đủ chính xác nhất. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải Toán 8 Trang 47 Tập 1 Kết nối tri thức

> Bài 2.28 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Đa thức x2 – 9x + 8 được phân tích thành tích của hai đa thức…

> Bài 2.29 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2;…

> Bài 2.30 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Biểu thức 25x2 + 20xy + 4y2 viết dưới dạng bình phương của một tổng là:…

> Bài 2.31 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Rút gọn biểu thức A = (2x + 1)3 – 6x(2x + 1) ta được: A. x3 + 8;…

> Bài 2.32 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Tính nhanh giá trị của các biểu thức: a) x2 – 4x + 4 tại x = 102;…

> Bài 2.33 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Rút gọn các biểu thức: a) (2x – 5y)(2x + 5y) + (2x + 5y)2;…

> Bài 2.34 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Phân tích các đa thức sau thành thành nhân tử: a) 6x2 – 24y2;…

> Bài 2.35 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Sử dụng Hình 2.3, bằng cách tính diện tích hình vuông ABCD theo hai cách…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button