Lớp 12Toán Học

Bài 10 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều

Số nghiệm của phương trình…

Bài 10 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Số nghiệm của phương trình  trên đoạn [0; π] là:

Bạn đang xem: Bài 10 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều

A. 4.          B. 1.

C. 2.          D. 3.

Giải bài 10 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều:

Đáp án: C. 2

Vì: 

• Do x ∈ [0; π] nên từ (1) ta có:

0 ≤ k2π ≤ π

 0 ≤ 2k ≤ 1

⇔ 0 ≤ k ≤ 1/2

Mà k ∈ ℤ nên k = 0, khi đó ta tìm được 1 giá trị của x (= 0) trong trường hợp này.

• Do x ∈ [0; π] nên từ (2) ta có:

 

Mà k ∈ ℤ nên k = 0, khi đó ta tìm được 1 giá trị của x (=π/2) trong trường hợp này.

Vậy phương trình có hai nghiệm trên đoạn [0; π]

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 10 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải bài tập Toán 11 trang 41, 42 SGK Cánh Diều tập 1

> Bài 1 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Hàm số y = sinx đồng biến trên khoảng: A. (0; π)…

> Bài 2 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Hàm số nghịch biến trên khoảng (π; 2π) là: A. y = sinx…

> Bài 3 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Nếu tan(a + b) = 3, tan(a – b) = ‒3 thì tan2a bằng: A. 0…

> Bài 4 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Nếu cosa = 1/4 thì cos2a bằng: A. 7/8…

> Bài 5 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Nếu cosa = 3/5 và cosb = -4/5 thì cos(a + b)cos(a – b) bằng: A. 0…

> Bài 6 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Nếu  thì  bằng: A. 2/3…

> Bài 7 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Số nghiệm của phương trình cosx = 0 trên đoạn [0; 10π] là: A. 5…

> Bài 8 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Số nghiệm của phương trình sinx = 0 trên đoạn [0; 10π] là: A. 10…

> Bài 9 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Phương trình cotx = ‒1 có nghiệm là:…

> Bài 10 trang 41 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Số nghiệm của phương trình  trên đoạn [0; π] là:..

> Bài 11 trang 42 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Vẽ đồ thị hàm số y = cosx trên đoạn  rồi xác định số nghiệm…

> Bài 12 trang 42 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Giải các phương trình sau:…

> Bài 13 trang 42 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thuỷ triều…

> Bài 14 trang 42 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số y = 4,8.sin(x/9) và được…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button