Lớp 7

Bài 10 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm được biểu diễn…

Bài 10 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều: Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở Hình 6.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Bài 10 trang 31 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều:

a) Những năm nào Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn?

b) Năm nào Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất?

c) Tính tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Giải bài 10 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1 Cánh Diều:

Dựa vào biểu đồ, sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam ở các năm 2013, năm 2014, năm 2015, năm 2016, năm 2017, năm 2018 lần lượt là 936,3 nghìn tấn; 981,9 nghìn tấn; 1012,9 nghìn tấn; 1 033,6 nghìn tấn; 972,0 nghìn tấn; 994,2 nghìn tấn.

Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam ở các năm 2013, năm 2014, năm 2015, năm 2016, năm 2017, năm 2018 lần lượt là 125,0 nghìn tấn; 151,6 nghìn tấn; 176,8 nghìn tấn; 216,4 nghìn tấn; 252,6 nghìn tấn; 262,7 nghìn tấn.

a) Đổi: 1 triệu tấn = 1 000 nghìn tấn; 0,2 triệu tấn = 200 nghìn tấn.

Ta thấy: 1012,9 > 1 000; 1 033,6 > 1 000.

Do đó, năm 2015 và năm 2016 sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn.

Ta thấy: 216,4 > 200; 252,6 > 200; 262,7 > 200.

Do đó, năm 2016, năm 2017 và năm 2018 sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn.

Vậy năm 2015, năm 2016 Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn.

Năm 2016, năm 2017 và năm 2018 Việt Nam có sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn.

b) So sánh sản lượng chè giữa các năm, ta được:

936,3 < 972,0 < 981,9 < 994,2 < 1012,9 < 1 033,6.

Do đó, sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất là 1 033,6 nghìn tấn tương ứng với năm 2016.

+ So sánh sản lượng hạt tiêu xuất khẩu giữa các năm, ta được:

125,0 < 151,6 < 176,8 < 216,4 < 252,6 < 262,7.

Do đó, sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất là 262,7 nghìn tấn tương ứng với năm 2018.

Vậy năm 2016 Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất và năm 2018 có sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất.

c) Tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018 là:

Vậy tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018 là khoảng 94%.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 10 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Toán 7 trang 30, 31 tập 1 SGK Cánh Diều

> Bài 1 trang 30 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,5; 1; -2/3…

> Bài 2 trang 30 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính giá trị biểu thức:..

> Bài 3 trang 30 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính một cách hợp lí:…

> Bài 4 trang 30 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính giá trị biểu thức:…

> Bài 5 trang 30 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tìm x, biết:…

> Bài 6 trang 30 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:…

> Bài 7 trang 30 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Trọng lượng của một vật thể trên Mặt Trăng bằng khoảng 1/6 trọng lượng của nó trên Trái Đất…

> Bài 8 trang 31 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Một người đi quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 36 km/h mất 3,5 giờ…

> Bài 9 trang 31 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Một trường trung học cơ sở có các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E; mỗi lớp đều có 40 học sinh…

> Bài 10 trang 31 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm được biểu diễn trong…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button