Lịch SửLớp 12

Bài 1 trang 82 sgk Lịch Sử 12

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 1 trang 82 sgk Lịch Sử 12

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 82 sgk Lịch Sử 12

Trong cuộc khia thác thuộc địa lần thứ hai của pháp mặc dù vẫn đầu tư vào nông nghiệp là chủ yếu nhưng đã có những biến đổi khác. Như đầu tư với quy mô lớn ngoài ra còn đầu tư vào các nghành công nghiệp đặc biệt là khai thác mỏ. Điều này đã làm cho kinh tế Việt Nam một phần phát triển từ một nước với nền nông nghiệp lạc hậu nghèo nàn đã có những phát triển về công nghiệp.

Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp không chỉ làm kinh tế Việt Nam phát triển mà còn làm cho sự phân hóa trong xã hội có những phát triển. bên cạnh những giai cấp cũ trong cuộc khai thác lần 1 thì đã xuất hiện những giai cấp mới, như tư sản dân tộc và tư sản mại bản với hai hình thức khác nhau, trong đó nông dân công nhân có mối quan hệ gắn bó với nhau. Giai cấp công nhân là lực lượng quyết định trong phong trào yêu nước.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button