Lớp 6

Bài 1 trang 39 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Cho các số 104, 627, 3 114, 5 123, 6 831 và 72 102. Trong các số đó:…

Bài 1 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Cho các số 104, 627, 3 114, 5 123, 6 831 và 72 102. Trong các số đó:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 39 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

a) Số nào chia hết cho 3? Vì sao?

b) Số nào không chia hết cho 3? Vì sao?

c) Số nào chia hết cho 9? Vì sao?

d) Số nào chia hết cho 3, nhưng không chia hết cho 9? Vì sao?

Giải bài 1 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều:

Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số chia hết cho 3.

Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số chia hết cho 9.

a) Số chia hết cho 3

• Số 627  3

Vì tổng các chữ số 6 + 2 + 7 = 15 chia hết cho 3.

• Số 3 114 

 3

Vì tổng các chữ số 3 + 1 + 1 + 4 = 9 chia hết cho 3.

• Số 6 831  3

Vì tổng các chữ số 6 + 8 + 3 + 1 = 18 chia hết cho 3.

• Số 72 102  3

Vì tổng các chữ số 7 + 2 + 1 + 0 + 2 = 12 chia hết cho 3.

b) Số không chia hết cho 3

Ta có: 

• Số 104  3

Vì tổng các chữ số 1 + 0 + 4 = 5 không chia hết cho 3.

• Số 5 123  3

Vì tổng các chữ số 5 + 1 + 2 + 3 = 11 không chia hết cho 3.

c) Số nào chia hết cho 9

Ta có: 

• Số 3 114  9

Vì tổng các chữ số 3 + 1 + 1 + 4 = 9 chia hết cho 9.

• Số 6 831  9

Vì tổng các chữ số 6 + 8 + 3 + 1 = 18 chia hết cho 9.

d) Số nào chia hết cho 3, nhưng không chia hết cho 9

Ta có: 

• Số 627 chia hết cho 3 và không chia hết cho 9

Vì tổng các chữ số 6 + 2 + 7 = 15 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

• Số 72 102 chia hết cho 3 và không chia hết cho 9

Vì tổng các chữ số 7 + 2 + 1 + 0 + 2 = 12 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1 trang 39 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải Toán 6 Trang 39, 40 Tập 1 Cánh Diều

> Bài 1 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Cho các số 104, 627, 3 114, 5 123, 6 831 và 72 102. Trong các số đó:…

> Bài 2 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Trong các số 2, 3, 5, 9, số nào là ước của n với: a) n = 4 536;…

> Bài 3 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số: a)  chia hết cho 3;…

> Bài 4 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 Cánh Diều: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số: a)  chia hết cho 5 và 9;…

> Bài 5 trang 40 SGK Toán 6 Tập 1 ánh Diều: Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40, 45, 39, 44, 42. Hỏi:…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button