Lớp 6

Bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế…

Bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng.

Bạn đang xem: Bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?

b) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

Giải bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức:

Số ghế của phòng chiếu phim là:

 18.18 = 324 (ghế)

Ta biết rằng, mỗi ghế sẽ tương ứng với 1 vé xem phim nên số vé nhiều nhất có thể bán được là 324 vé.

a) Số vé bán được trong tối thứ Sáu là:

 10 550 000: 50 000 = 211 (vé)

Số vé không bán được trong tối thứ Sáu là:

 324 – 211 = 113 (vé)

b) Tối thứ Bảy tất cả các vé đều được bán hết do đó tối thứ Bảy bán được 324 vé nên số tiền thu được là:

 50 000. 324 = 16 200 000 (đồng)

c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được, nên số vé đã bán là:

 324 – 41 = 283 (vé)

Số tiền bán vé thu được là:

  50 000. 283 = 14 150 000 (đồng)

→ Kết luận:

a) Có 113 vé không bán được

b) Số tiền bán vé thu được là 16 200 000 đồng

c) Số tiền bán vé thu được là 14 150 000 đồng.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 trang 28 tập 1 Kết nối tri thức

> Bài 1.54 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám…

> Bài 1.55 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào?…

> Bài 1.56 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức:  Tìm tích, thương và số dư (nếu có): a) 21 759 . 1 862…

> Bài 1.57 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Tính giá trị của biểu thức: 21.[ ( 1245 + 987) : 23 – 15.12 ] + 21…

> Bài 1.58 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe…

> Bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim…

 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button