Lớp 10Toán

Bài 1.5 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Với hai số thực a và b, xét các mệnh đề P: “a2 < b2” và Q: “0 < a < b”…

Bài 1.5 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Với hai số thực a và b, xét các mệnh đề P: “a2 < b2” và Q: “0 < a < b”

Bạn đang xem: Bài 1.5 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

a) Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q.

b) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề ở câu a.

c) Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề ở câu a và câu b.

Giải bài 1.5 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q.

Mệnh đề P ⇒ Q được phát biểu như sau: “Nếu a2 < b2 thì 0 < a < b”

b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề ở câu a.

Mệnh đề đảo của mệnh đề P ⇒ Q được phát biểu như sau: “Nếu 0 < a < b thì a2 < b2

c) Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề ở câu a và câu b.

Với a = -2 và b = -4

Ta có: a2 = 4, b2 = 16 nên a2 < b2 nhưng b < a < 0.

Do đó, ta thấy:

Mệnh đề câu a) là mệnh đề SAI.

Mệnh đề câu b) là mệnh đề ĐÚNG

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1.5 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 10 trang 11 SGK Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 1.1 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? a) Trung Quốc là nước…

> Bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau: a) π > 10/3…

> Bài 1.3 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho hai câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông”…

> Bài 1.4 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề sau và xác định tính đúng sai…

> Bài 1.5 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Với hai số thực a và b, xét các mệnh đề P: “a2 < b2” và Q: “0 < a < b”…

> Bài 1.6 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau và tìm mệnh đề phủ định của nó….

> Bài 1.7 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Dùng kí hiệu ∀,∃ để viết các mệnh đề sau: P: “Mọi số tự nhiên đều có bình phương…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button