Lớp 8

Bài 1.40 trang 27 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

Gọi T là tổng, H là hiệu của hai đa thức…

Bài 1.40 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Gọi T là tổng, H là hiệu của hai đa thức 3x2y – 2xy2 + xy và –2x2y + 3xy2 + 1. Khi đó:

Bạn đang xem: Bài 1.40 trang 27 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

A. T = x2y – xy2 + xy + 1 và H = 5x2y – 5xy2 + xy – 1.

B. T = x2y + xy2 + xy + 1 và H = 5x2y – 5xy2 + xy – 1.

C. T = x2y + xy2 + xy + 1 và H = 5x2y – 5xy2 – xy – 1.

D. T = x2y + xy2 + xy – 1 và H = 5x2y + 5xy2 + xy – 1.

Giải bài 1.40 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức:

* Đáp án: B.

Ta có:

• T = (3x2y – 2xy2 + xy) + (–2x2y + 3xy2 + 1)

= 3x2y – 2xy2 + xy – 2x2y + 3xy2 + 1

= (3x2y – 2x2y) + (3xy2 – 2xy2) + xy + 1

= x2y + xy2 + xy + 1.

• H = (3x2y – 2xy2 + xy) – (–2x2y + 3xy2 + 1)

= 3x2y – 2xy2 + xy + 2x2y – 3xy2 – 1

= (3x2y + 2x2y) – (3xy2 + 2xy2) + xy – 1

= 5x2y – 5xy2 + xy – 1.

Vậy đáp án đúng là B. T = x2y + xy2 + xy + 1 và H = 5x2y – 5xy2 + xy – 1. 

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1.40 trang 27 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức cuộc sống. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 8 trang 27, 28 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1

> Bài 1.39 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Đơn thức −23x2yz3 có: A. hệ số −2, bậc 8…

> Bài 1.40 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Gọi T là tổng, H là hiệu của hai đa thức 3x2y – 2xy2 + xy và…

> Bài 1.41 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Tích của hai đơn thức 6x2yz và −2y2z2 là đơn thức: A. 4x2y3z3

> Bài 1.42 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Khi chia đa thức 8x3y2 – 6x2y3 cho đơn thức −2xy, ta được kết quả là…

> Bài 1.43 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Một đa thức hai biến bậc hai thu gọn có thể nhiều nhất… bao nhiêu hạng tử bậc hai?..

> Bài 1.44 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho biểu thức 3x3(x5 – y5) + y5(3x3 – y3). Rút gọn biểu thức đã cho…

> Bài 1.45 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Rút gọn biểu thức:…

> Bài 1.46 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Bạn Thành dùng một miếng bìa hình chữ nhật để làm một chiếc hộp…

> Bài 1.47 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Biết rằng D là một đơn thức sao cho –2x3y4 : D = xy2

> Bài 1.48 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Làm phép chia sau theo hướng dẫn: [8x3(2x – 5)2 – 6x2(2x – 5)3 +…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button