Lớp 10Toán

Bài 1.27 trang 21 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

ột cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy trong 1 410 khách du lịch…

Bài 1.27 trang 21 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy trong 1 410 khách du lịch được phỏng vấn có 789 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến thăm đảo Titop. Toàn bộ khách được phỏng vẫn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên.

Bạn đang xem: Bài 1.27 trang 21 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Thiên Cung vừa đến thăm đảo Titop ở Vịnh Hạ Long?

Giải bài 1.27 trang 21 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức:

Gọi A là tập hợp khách du lịch thăm vịnh Hạ Long có đến thăm động Thiên Cung, B là tập hợp khách du lịch thăm vịnh Hạ Long có đến thăm đảo Titop.

Khi đó A ∪ B là tập hợp khách du lịch thăm vịnh Hạ Long được phỏng vấn;

A ∩ B là tập hợp khách du lịch vừa đến thăm động Thiên Cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1.27 trang 21 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 10 trang 20, 21 SGK Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 1.17 trang 20 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Câu nào sau đây không là mệnh đề? A. Tam giác đều là tam giác có …

> Bài 1.18 trang 20 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Cho định lí: “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”…

> Bài 1.19 trang 20 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. ∀x ∈ ℝ, x2 > 1 ⇒ x > -1…

> Bài 1.20 trang 20 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Cho tập hợp A = {a; b; c}. Tập A có bao nhiêu tập con?…

> Bài 1.21 trang 20 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Cho các tập hợp A, B được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên…

> Bài 1.22 trang 20 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Biểu diễn các tập hợp sau bằng sơ đồ Ven: a) A = {0; 1; 2; 3};…

> Bài 1.23 trang 20 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Phần không bị gạch trên trục số dưới đây biểu diễn tập hợp số nào?…

> Bài 1.24 trang 21 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Cho A = {x ∈ ℕ | x <7}; B = {1; 2; 3; 6; 7; 8}. Xác định các tập hợp sau…

> Bài 1.25 trang 21 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Cho hai tập hợp A = [-2; 3] và B = (1; +∞). Xác định các tập hợp sau:…

> Bài 1.26 trang 21 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số…

> Bài 1.27 trang 21 SGK Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy trong 1 410 khách du lịch…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button