Lớp 10Toán

Bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:…

Bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

Bạn đang xem: Bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

a) π > 10/3

b) Phương trình 3x + 7 = 0 có nghiệm

c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0

d) 2 022 là hợp số.

Giải bài 1.2 trang 11 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức:

a) π > 10/3

Ta có: π ≈ 3,14; Mà 10/3≈ 3,33 ⇒ π < 10/3 

⇒ Mệnh đề a) là mệnh đề SAI.

b) Phương trình 3x + 7 = 0 có nghiệm

Ta có: 3x + 7 = 0

⇔ x = -7/3

Do đó, phương trình 3x + 7 = 0 có nghiệm.

⇒ Mệnh đề b) là mệnh đề ĐÚNG

c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0

Ta có: 0 + 0 = 0 hay số 0 cộng với chính nó bằng 0.

⇒ Mệnh đề c) là mệnh đề ĐÚNG.

d) 2 022 là hợp số

2 022 có chữ số tận cùng là 2 nên 2 022 chia hết cho 2 khác 1 và chính nó.

Suy ra: 2 022 là hợp số.

⇒ Mệnh đề d) là mệnh đề ĐÚNG

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 10 trang 11 SGK Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 1.1 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? a) Trung Quốc là nước…

> Bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau: a) π > 10/3…

> Bài 1.3 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho hai câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông”…

> Bài 1.4 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề sau và xác định tính đúng sai…

> Bài 1.5 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Với hai số thực a và b, xét các mệnh đề P: “a2 < b2” và Q: “0 < a < b”…

> Bài 1.6 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau và tìm mệnh đề phủ định của nó….

> Bài 1.7 trang 11 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Dùng kí hiệu ∀,∃ để viết các mệnh đề sau: P: “Mọi số tự nhiên đều có bình phương…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button