Lớp 8

Bài 1.17 trang 16 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

Cho hai đa thức A…

Bài 1.17 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho hai đa thức A = 2x2y + 3xyz – 2x + 5 và B = 3xyz – 2x2y + x – 4.

Bạn đang xem: Bài 1.17 trang 16 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

a) Tìm các đa thức A + B và A – B;

b) Tính giá trị của các đa thức A và A + B tại x = 0,5; y = −2 và z = 1.

Giải bài 1.17 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) Tìm các đa thức A + B và A – B 

• Tìm A + B:

Ta có: A + B = (2x2y + 3xyz – 2x + 5) + (3xyz – 2x2y + x – 4)

= 2x2y + 3xyz – 2x + 5 + 3xyz – 2x2y + x – 4

= (2x2y – 2x2y) + (3xyz + 3xyz) + (x – 2x) + (5 – 4)

= 6xyz – x + 1.

• Tìm A – B:

Ta có: A – B = (2x2y + 3xyz – 2x + 5) – (3xyz – 2x2y + x – 4)

= 2x2y + 3xyz – 2x + 5 – 3xyz + 2x2y – x + 4

= (2x2y + 2x2y) + (3xyz – 3xyz) – (2x + x) + (5 + 4)

= 4x2y – 3x + 9.

Vậy A + B = 6xyz – x + 1;

A – B = 4x2y – 3x + 9.

b) Thay x = 0,5; y = −2 và z = 1 vào biểu thức A, ta được:

A = 2.0,52.(−2) + 3.0,5.(−2).1 – 2.0,5 + 5

= 2.0,25.(−2) + 1,5.(−2) – 1 + 5

= 0,5.(−2) – 3 + 4

= −1 – 3 + 4 = 0.

Thay x = 0,5; y = −2 và z = 1 vào biểu thức A + B, ta được:

A + B = 6.0,5.(−2).1 – 0,5 + 1

= 3.(−2) – 0,5 + 1

= −6 + 0,5

= −5,5.

Vậy tại x = 0,5; y = −2 và z = 1 thì A = 0 và A + B = −5,5.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1.17 trang 16 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức cuộc sống. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 8 trang 16 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1

> Bài 1.14 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Tính tổng và hiệu của hai đa thức P = x2y + x3 – xy2 + 3 và…

> Bài 1.15 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Rút gọn biểu thức: a) (x – y) + (y – z) + (z – x);…

> Bài 1.16 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Tìm đa thức M biết M – 5x2 + xyz = xy + 2x2 – 3xyz + 5…

> Bài 1.17 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho hai đa thức A = 2x2y + 3xyz – 2x + 5 và B = 3xyz – 2x2y + x – 4…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button