Lớp 10Toán

Bài 1.14 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

Cho A = {x ∈ ℤ | x < 4}; B = {x ∈ ℤ | (5x – 3x2)(x2 + 2x – 3) = 0}…

Bài 1.14 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho A = {x ∈ ℤ | x < 4};

Bạn đang xem: Bài 1.14 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức

B = {x ∈ ℤ | (5x – 3x2)(x2 + 2x – 3) = 0}

a) Liệt kê các phần tử của hai tập hợp A và B.

b) Hãy xác định các tập hợp A ∩ B, A ∪ B và AB.

Giải bài 1.14 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) Liệt kê các phần tử của hai tập hợp A và B

• Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp A

Tập hợp A gồm các số nguyên thỏa mãn nhỏ hơn 4.

Vì vậy A  = {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}.

• Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp B

Ta có: (5x – 3x2)(x2 + 2x – 3) = 0

Mà x ∈ ℤ nên x ∈ { -3; 0; 1} ⇒ B = {-3; 0; 1}.

b) Xác định các tập hợp A ∩ B, A ∪ B và AB.

Ta có: A ∩ B= {-3; 0; 1} = B;

A ∪ B = {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3} = A;

AB = {…; -4; -2; -1; 2; 3}.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1.14 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 Kết nối tri thức. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn Giải Toán 10 trang 19 SGK Kết nối tri thức Tập 1

> Bài 1.8 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử…

> Bài 1.9 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Kí hiệu E là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á. a) Nêu ít nhất hai phần tử…

> Bài 1.10 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Hãy viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử…

> Bài 1.11 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng? A = { x ∈ ℝ | x – 6 = 0}…

> Bài 1.12 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho X = {a; b}. Các cách viết sau đúng hay sai? Giải thích kết luận đưa ra…

> Bài 1.13 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho A = {2; 5}, B = {5; x}, C = {2; y}. Tìm x, y để A = B = C.

> Bài 1.14 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho A = {x ∈ ℤ | x < 4}; B = {x ∈ ℤ | (5x – 3x2)(x2 + 2x – 3) = 0}…

> Bài 1.15 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Hãy xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số…

> Bài 1.16 trang 19 SGK Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức: Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button