GDQPLớp 12

Anh chị hiểu dấu hiệu dấu vi phạm pháp luật hành chính về bảo vệ môi trường như thế nào?

Đáp án cho câu hỏi Anh chị hiểu dấu hiệu dấu vi phạm pháp luật hành chính về bảo vệ môi trường như thế nào chính xác, dễ hiểu nhất. Trả lời câu hỏi Anh chị hiểu dấu hiệu dấu vi phạm pháp luật hành chính về bảo vệ môi trường như thế nào ngắn gọn, nhanh nhất.

Câu hỏi: Anh chị hiểu dấu hiệu dấu vi phạm pháp luật hành chính về bảo vệ môi trường như thế nào?

Trả lời:

Bạn đang xem: Anh chị hiểu dấu hiệu dấu vi phạm pháp luật hành chính về bảo vệ môi trường như thế nào?

* Dấu hiệu của vi phạm hành chính về môi trường:

– Về chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức có đủ điều kiện về chủ thể.

+ Đối với cá nhân, người vi phạm phải có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đạt độ tuổi theo quy định của pháp luật.

+ Đối với tổ chức vi phạm phải có tư cách pháp nhân, nghĩa là các tổ chức này được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó, đồng thời được nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

+ Về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Anh chị hiểu dấu hiệu dấu vi phạm pháp luật hành chính về bảo vệ môi trường như thế nào?

– Hành vi vi phạm các quy định về cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường;

  •  Hành vi gây ô nhiễm môi trường; Hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải.
  •  Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học;
  •  Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên;
  •  Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường;
  •  Hành vi vi phạm về đa dạng sinh học bao gồm: Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên
  •  Hành vi vi phạm các quy định về Bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật và bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền;
  •  Hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính;

– Các vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường.

+ Hình thức lỗi: Các chủ thể thực hiện hành vi vi phạm bởi lỗi cố ý hoặc vô ý. Tuy nhiên, vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường chủ yếu được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý. Các tổ chức, cá nhân nhận thức được hành vi của mình xâm phạm đến môi trường nhưng vẫn cố ý thực hiện.

+ Hình thức xử lý: Hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hành chính bao gồm phạt tiền, cảnh cáo, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính khác.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button