Lớp 12Ngữ Văn

6 Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi: 

(1) Hiện nay, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng còn nhiều bất cập. (2) Nguy cơ thất truyền, mai một của nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể và sự xuống cấp của các di tích lịch sử vẫn còn ở mức báo động; việc phát huy giá trị các lễ hội truyền thống còn nhiều hạn chế, hiện tượng thương mại hóa trong lễ hội chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả; sự hạn hẹp về kinh phí để bổ sung hiện vật cho bảo tàng; nạn trộm cắp buôn bán cổ vật vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng lấn chiếm di tích, danh lam thắng cảnh; hiện tượng xây dựng trái phép, tu bổ di tích sai nguyên tắc chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời… 

Bạn đang xem: 6 Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ

(Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ – Nguyễn Bá Khiêm) 

Nội dung

Đọc hiểu Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ – Đề số 1

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Hãy ghi lại câu văn nêu chủ đề của đoạn trích.

Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả đã sử dụng những thao tác lập luận nào?

Câu 3: Hãy tìm thành phần phụ trong câu văn số (1) và gọi tên thành phần đó.

Câu 4: Theo anh/chị, cần làm gì để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc? Trả lời trong khoảng 10 dòng.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Câu văn nêu chủ đề của đoạn trích là: “Hiện nay, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng còn nhiều bất cập”

Câu 2: 

Trong đoạn trích, tác giả đã sử dụng những thao tác lập luận như: bình luận, chứng minh.

Câu 3: 

Thành phần phụ trong câu văn số (1) là trạng ngữ: Hiện nay.

Câu 4: 

Di sản văn hóa dân tộc là những thứ đặc biệt, là dấu ấn riêng của mỗi nước. Những di sản văn hóa thường là những thứ có từ lâu đời và luôn được mọi người gìn giữ. Tuy nhiên, một số người ý thức kém vẫn còn có những hành động phá hoại di sản văn hóa của dân tộc. Theo em, để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, trước hết các ngành liên quan cần phối hợp xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc dùng và bảo vệ di sản. Nhà trường nên có những nội dung liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa như chăm sóc di sản gắn với tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa. Ngoài ra, cần phát huy các giá trị lễ hội truyền thống, tuyên truyền, giúp cho các di sản văn hóa dân tộc được lan tỏa đi khắp mọi nơi trên thế giới để các bạn bè quốc tế cùng biết và hiểu về nó.

Đọc hiểu Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ – Đề số 2

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Đặt nhan đề cho đoạn văn. 

Câu 2: Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt gì. 

Câu 3: Nêu nội dung chính của đoạn văn. 

Câu 4: Hãy trình bày biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn văn trên? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Nhan đề cho đoạn văn: Thực trạng hiện nay của các di sản văn hóa.

Câu 2: 

Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt: Thuyết minh

Câu 3: 

Nội dung chính của đoạn văn là: Nêu lên những thực trạng về việc bảo vệ các di tích văn hóa lịch sử và ý thức bảo vệ di sản ngày nay.

Câu 4: 

Biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn văn trên là: 

+ Liệt kê: 

→ Tác dụng: Liệt kê những thực trạng và vấn đề về việc phát huy và bảo vệ di sản văn hóa để cho mọi người thấy về các vấn đề về di sản văn hóa hiện nay. Qua đó, tác giả muốn chúng ta nhìn vào đó và rút kinh nghiệm và cùng tìm cách để bảo tồn các di sản đó, để nó luôn sống mãi cùng thời gian.

———————————-

Trên đây đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button