Tài Liệu

10 tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị có lượt tải cao nhất

Đất nước đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Vì vậy vấn đề chính trị cũng ngày càng tạp, đa dạng hơn. Bài viết dưới đây cung cấp 10 tài liệu bài tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị hay nhất, đổi mới và có lượt tại cao nhất.

Nội dung

I. 10 tài liệu và tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị

1. Bài soạn tài liệu tốt nghiệp trung cấp chính trị

Bài soạn tài liệu tốt nghiệp trung cấp chính trị nhằm mục đích cung cấp các kiến thức về các vấn đề quyền hạn cụ thể của cán bộ nhân viên cơ quan nhà nước, vai trò của nguồn nhân lực, cán bộ công nhân viên nhà nước đối việc phát triển đất nước.

Bài soạn tài liệu tốt nghiệp trung cấp chính trị
Bài soạn tài liệu tốt nghiệp trung cấp chính trị

Download tài liệu

Bạn đang xem: 10 tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị có lượt tải cao nhất

2. Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị đề tài vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh

Bài tiểu luận này gồm hai phần: cơ sở lý luận vai trò của phụ nữ trong công tác vận động phụ nữ, thực trạng về công tác vận động phụ nữ. Ngoài ra còn đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò của LHPN đối với công tác vận động phụ nữ.

Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị đề tài vai trò của hội LHPN

Download tài liệu

3. Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và những ảnh hưởng của nó đến việc xây dựng đời sống văn hóa ở xã Định Tố, huyện Thuận Thành

Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của đảng và nhà nước ta giai đoạn hiện nay được chỉ rõ trong bộ tài liệu này. Ngoài ra bộ tài liệu còn cung cấp thực trạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và những ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa ở một khu vực nhất định nào đó.

Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và những ảnh hưởng của nó đến việc xây dựng đời sống văn hóa

Download tài liệu

4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng 

Nhận thức được tầm quan trọng của vai trò của đội ngũ Đảng viên đối với việc phát triển đất nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng cần được quan tâm chú trọng nhiều hơn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng

Download tài liệu

5. Công tác xây dựng tổ chức đoàn mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Sông Hồ huyện Thuận Thành 

Dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên bài luận văn đã đưa ra được các giải pháp, định muốn đối với việc đoàn kết thanh niên.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên

Download tài liệu

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh: Thực trạng và giải pháp

Để có thể tìm ra những giải pháp, giải quyết triệt để những vấn đề cần tìm bạn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Điều đầu tiên cần làm đó chính là phân tích thực trạng, tìm ra nguyên nhân thì dễ dẫn đến tình trạng tiêu cực.

 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh: Thực trạng và giải pháp
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh: Thực trạng và giải pháp

Download tài liệu

7. Đề cương ôn thi tốt nghiệp trung cấp chính trị năm 2017

Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp trung cấp chính trị, thì đề cương ôn tập chính là một trong những tài liệu quan trọng. Bạn có thể tham khảo bộ đề cương dưới đây để có một kỳ thi thật tốt.

Đề cương ôn thi tốt nghiệp trung cấp chính trị năm 2017

Download tài liệu

8. Đề án tốt nghiệp cao cấp chính trị 

Cùng với sự đổi mới đất nước, để án tốt nghiệp cao cấp chính trị ngày được cải thiện để phù hợp với sự phát triển của văn hóa xã hội, kinh tế đất nước. Bộ tài liệu dưới đây là đề án tốt nghiệp cao cấp chính trị nhằm ôn tập, cung cấp kiến thức cho học viên.

Đề án tốt nghiệp cao cấp chính trị

Download tài liệu

9. Đề án tốt nghiệp cao cấp chính trị (phần 2)

Đất nước ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa. Vì vậy vấn đề chính trị ngày càng phức tạp hơn, bộ tài liệu dưới đây là đề án tốt nghiệp cao cấp chính trị được soạn theo hướng đổi mới.

Đề án tốt nghiệp cao cấp chính trị

Download tài liệu

10. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HDH ở nước ta hiện nay

Đối với sự dịch chuyển của nền kinh tế nước ta hiện nay có những ưu điểm, khuyết điểm khác nhau. Bộ tài liệu này cung cấp các kiến thức chung, những vấn đề cơ bản về việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HDH ở nước ta hiện nay

Download tài liệu

100+ Tài liệu tốt nghiệp trung cấp chính trị hay nhất

II. Một số vấn đề về trung cấp chính trị cần biết

1. Học hệ trung cấp chính trị để làm gì?

Thực tế, việc học và nghiên cứu lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên hiện nay thực sự có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng:

Lý luận chính trị giúp cho cho người học có sự hiểu biết sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn những tri thức lý luận chính trị – hành chính; từ đó trang bị cho mình vốn tri thức khoa học lý luận.

Bên cạnh đó, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị nhằm củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên; từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác, tự nguyện, hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra.

2. Vai trò khi học trung cấp chính trị 

Học và nghiên cứu lý luận chính trị cũng cung cấp cho người học thế giới quan và phương pháp luận cách mạng và khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Hơn hết là xây dựng mối quan hệ giữa người với người trên tinh thần tôn trọng, tương trợ và thương yêu lẫn nhau.

Có thể thấy, việc học tập và nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là một công việc khó khăn song rất quan trọng và có ý nghĩa. Nó không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức khoa học lý luận về xã hội, tự nhiên và con người mà còn giúp chúng ta nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp luật khoa học về mọi mặt đời sống, về con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện

3. Tại sao cần học trung cấp chính trị?

Lý luận chính trị khẳng định vai trò và tầm quan trọng to lớn của nó đối với nhận thức và hành động của từng cá nhân nói riêng và sự phát triển của toàn xã hội nói chung, bởi lý luận chính trị bao gồm những tri thức tổng hợp, liên ngành mang tính đảng, tính giai cấp rõ rệt, đồng thời có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa và tính dự báo khoa học cao. Đồng thời nó cho thấy sự khó khăn, phức tạp của quá trình sáng tạo, nhận thức và vận dụng lý luận chính trị.

Thực tế cách mạng đã khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, việc học tập lý luận chính trị đều có vai trò rất quan trọng. Nó giúp cán bộ, đảng viên trang bị đầy đủ, toàn diện hơn, có sự hiểu biết sâu sắc hơn tri thức lý luận chính trị; giữ vững bản lĩnh chính trị; củng cố, tăng cường niềm tin vào tương lai của dân tộc, của cách mạng, lý tưởng cộng sản; làm cho cán bộ, đảng viên tự tin hơn trong công tác; là cơ sở để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Đối tượng và tiêu chuẩn đào tạo ngành Trung Cấp Chính Trị.

1. Đối tượng đào tạo

  • Cán bộ đương chức trưởng, phó phòng ban cấp huyện hoặc tương đương
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

2. Tiêu chuẩn của đối tượng đào tạo

  • Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.
  • Có đủ sức khoẻ để học tập.
  • Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cử đi học.

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc đã hiểu rõ về trung cấp chính trị. Đồng thời có thể lựa chọn được các tài liệu để hoàn thành bài tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị của mình. 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button