10 tài liệu về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước 

Để có thể xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước tốt cần phải có những quy định nghiêm ngặt về chất lượng nguồn đào tạo. Bài viết dưới đây tổng hợp 10 tài liệu về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước bạn có thể tham khảo để có cái nhìn toàn diện về vấn đề này.

I. 10 tài liệu, luận văn về xây dựng đội ngũ cán bộ công 

1. Luận văn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước: cấp xã ở tỉnh Cà Mau hiện nay

Bộ tài liệu luận văn thạc sĩ xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau hiện nay nêu rõ các quan niệm, đặc điểm vị trí, vai trò của cán bộ công chức cấp xã đối với việc phát triển nền kinh tế xã hội của cấp cơ sở. Đồng thời đưa ra các thực trạng về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở khu vực tỉnh Cà Mau.

Download

Luận văn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau hiện nay

Download tài liệu

Bạn đang xem: 10 tài liệu về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước 

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

Bộ tài liệu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Hòa hiện nay phân tích rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng, tổ chức đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại nơi đây. Bao gồm các yếu tố sau: đặc điểm lịch sử, tự nhiên, nền kinh tế xã hội, dân tộc, tình trạng học vấn.

Đây là bộ tài liệu có tính chất tham khảo cao đổi được nghiên cứu khá sâu và đưa ra các số liệu cụ thể giúp người đọc có cái nhìn bao quát hơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước tại tỉnh Phú Thọ hiện nay
Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

Download tài liệu

3. Báo cáo khoa học nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về đội ngũ cán bộ công chức trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” 

Báo cáo khoa học nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về đội ngũ cán bộ công chức trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc là một báo cáo khoa học vận dụng các cơ sở lý luận tốt để áp dụng vào từng trường hợp cụ thể, thực tế. Bộ tài liệu này đưa ra các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu khuyết điểm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức.

Báo cáo khoa học nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về đội ngũ cán bộ công chức

Download tài liệu

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước: hành chính theo yêu cầu cải cách hành chính nhà nước

Đối với bộ tài liệu này người viết chủ yếu đưa ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức cấp xã. Đây là một bộ tài liệu mang tính khách quan và có tinh thần xây dựng cao vì vậy bạn nên tham khảo bộ tài liệu này. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hành chính nhà nước theo yêu cầu cải cách hành chính

Download tài liệu

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về kinh tế quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Để có thể xây dựng một cơ quan hành chính cấp cơ sở tốt thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý là một yếu tố quan trọng. Vì vậy cần phải hiểu rõ những đơn vị cấu thành một cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế để có thể tìm kiếm được nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu, làm tốt các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về kinh tế

Download tài liệu

6. Thực trạng đội ngũ cán bộ công chức thành phố Đà Nẵng hiện nay 

Đà Nẵng là thành phố trọng điểm trong việc phát triển nền kinh tế, xã hội, chính trị của nước ta. Vì vậy cần chú ý đến đội ngũ cán bộ công chức của thành phố Đà Nẵng, để đảm bảo nguồn nhân lực này có thể quản lý, phát huy, phát triển, định hướng giúp thành phố Đà Nẵng đi lên

Thực trạng đội ngũ cán bộ công chức thành phố Đà Nẵng hiện nay

Download tài liệu

7. Luận văn thạc sỹ xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước: Hệ thống chính trị cấp phường ở quận Hà Đông thành phố Hà Nội

Ở bộ tài liệu này người viết chủ yếu đưa ra thực trạng của việc xây dựng bộ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị cấp phường. Bao gồm ưu, khuyết điểm của nguồn nhân lực hiện tại. Đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Luận văn thạc sỹ xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước: Hệ thống chính trị cấp phường ở quận Hà Đông thành phố Hà Nội

Download tài liệu

8. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp 

Để có thể xây dựng một điểm của cán bộ công chức cấp xã có thể đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu, các công tác chính trị cần phải có một nguồn nhân lực được đào tạo một cách bài bản, chuyên môn. Bộ tài liệu sau đây đưa ra các định hướng về việc xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức cấp xã, bạn có thể tham khảo qua đường link sau.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã

Download tài liệu

9. Luận văn thạc sĩ xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành y tế tỉnh Bạc Liêu giai đoạn hiện nay

Cán bộ công chức ngành y tế đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền y học nước nhà. Vì vậy cần phải có kế hoạch cụ thể, phương pháp định hướng đúng đắn để có thể đảm bảo được chất lượng nguồn nhân lực này. Bộ tài liệu dưới đây không những phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Bạc Liêu mà còn đưa ra các định hướng, phương pháp giải quyết một cách cụ thể.

Luận văn thạc sĩ xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành y tế tỉnh bạc liêu giai đoạn hiện nay

Download tài liệu

10. Luận văn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay

Các dân tộc thiểu số đang dần được nhà nước hỗ trợ, phát triển để có thể tham gia vào bộ máy chính trị nhà nước. Bộ tài liệu dưới đây đưa ra thực trạng việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang.

Luận văn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay

Download tài liệu

II. Những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng đội ngũ cán bộ công 

1. Trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng 

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu trong tu dưỡng phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên. Phẩm chất chính trị, đạo đức là kết quả của sự kết hợp hài hòa biện chứng giữa đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị. 

Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cán bộ, là nội dung quan trọng của phẩm chất chính trị, đạo đức. Do đó trong khi coi trọng hàng đầu phẩm chất chính trị đồng thời coi trọng trau dồi, củng cố và phát triển đạo đức cách mạng. Phấn đấu, tu dưỡng theo đạo đức mới, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, có lối sống giản dị trong sạch, không xa hoa lãng phí, thực dụng chủ nghĩa… Những phẩm chất này phải tu dưỡng thường xuyên, bền bỉ trong mọi điều kiện hoàn cảnh. 

2. Nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ

Thực tế cho thấy, ở bất kỳ lĩnh vực nào, muốn nâng cao uy tín của mỗi cán bộ đảng viên thì cần phải thường xuyên nâng cao trình độ năng lực. Chất lượng hiệu quả công việc phụ thuộc vào trình độ năng lực của người cán bộ, đảng viên, hay nói cách khác chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính là thước đo năng lực của người cán bộ.

Thời đại luôn vận động và phát triển, cuộc sống luôn biến đổi, nhiệm vụ yêu cầu luôn mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu tự học, tự rèn nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu mới, cán bộ, đảng viên mới được quần chúng tín nhiệm, tin yêu và ảnh hưởng uy tín của họ mới rộng rãi và có tác dụng to lớn cuốn hút quần chúng, khẳng định niềm tin và giá trị trước quần chúng.

3. Tích cực rèn luyện tác phong công tác phù hợp

Là cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì phải đảm nhận vị trí người đứng đầu, muốn hoàn thành nhiệm vụ có chất lượng hiệu quả thì cần phải có phong cách, tác phong công tác phù hợp. Đó là phong cách làm việc có kế hoạch, hiệu quả, chính xác, tỷ mỷ, sâu sát, cụ thể tránh đại khái, qua loa, quan liêu, hình thức.

Người cán bộ, đảng viên cần phải có phong cách, tác phong dân chủ, vì tập thể. Luôn luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng và cấp dưới, luôn xuất phát từ lợi ích của tập thể, của xã hội, vì quyền lợi chung, vì dân vì nước để có quyết định đúng đắn kịp thời, chính xác.

Thực tế đòi hỏi mỗi cán bộ phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, phải có tinh thần tập thể  cao cả, tinh thần “lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ”; phải công bằng với mọi người, công tâm, chính tâm… thì dân sẽ tin, sẽ phục và làm theo.

4. Tự giáo dục, tự rèn luyện

Đây là giải pháp quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp trong việc hình thành và phát triển, hoàn thiện nhân cách, nâng cao uy tín của người cán bộ, đảng viên. Đó chính là phát huy nội lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra con đường cơ bản tự vươn lên hoàn thiện mình, phải học tập, rèn luyện bền bỉ suốt đời. Để tu dưỡng, rèn luyện đạt kết quả, đòi hỏi trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Dù ở cương vị nào cũng phải luôn gương mẫu, phải tự nhận thức được những ưu điểm và khiếm khuyết của mình để tự giác, tự xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, thời gian sửa chữa, học tập, rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện nhân cách.

Quá trình tự hoàn thiện, tự giáo dục, tự  rèn luyện không phải nhất thời mà là quá trình tự giác phấn đấu thường xuyên, liên tục, có có mục đích, có kế hoạch, theo dõi, bám sát tình hình để điều chỉnh, thích nghi với công việc, với thời cuộc và hợp với lòng dân, ý Đảng. 

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc đã hiểu rõ được những vấn đề liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước. Đồng thời cũng lựa chọn được các tài liệu để tìm hiểu về vấn đề này chi tiết nhất. 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu