10 tài liệu giúp bạn hiểu rõ các thành phần kinh tế ở Việt Nam 

Các thành phần kinh tế ở Việt Nam vừa đan xen, vừa tác động mâu thuẫn với nhau. Việc nghiên cứu về các thành phần kinh tế được rất nhiều người quan tâm, đưa ra các phương án giải quyết phù hợp nhất nhằm phát triển đồng đều, song song. 

Nếu bạn đang tìm kiếm các tài liệu liên quan đến đề tài các thành phần kinh tế ở Việt Nam này, hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi. 

Download

I. 10 tài liệu về các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay 

1. Sự thống nhất và đấu tranh giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

Trong nền kinh tế của nước ta hiện nay, các thành phần kinh tế đang xen nhau, vừa tác động tích cực vừa tác động mâu thuẫn với nhau. Đứng trên phương diện triết học, chúng ta cần phải nhìn nhận rõ được sự thống nhất cũng như sự đối lập giữa các thành phần kinh tế này. Từ đó phân tích, nghiên cứu và đưa ra các phương hướng giải quyết để các thành phần kinh tế có thể hỗ trợ nhau.

Bạn đang xem: 10 tài liệu giúp bạn hiểu rõ các thành phần kinh tế ở Việt Nam 

Đề tài dưới đây được thực hiện nhằm phân tích những biểu hiện tác động của quy luật, phân tích mặt thống nhất và mặt đấu tranh giữa chúng. 

Sự thống nhất và đấu tranh giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay
Sự thống nhất và đấu tranh giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

Download tài liệu

2. Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

Giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay có mối quan hệ biện chứng với nhau, không chỉ là quan hệ hỗ trợ là quan hệ mâu thuẫn đối nghịch. Chính vì vậy, cần phải nghiên cứu để thấy rõ. Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục phù hợp nhất, giúp các TPKT phát triển đồng đều nhau hơn. 

Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế
Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

Download tài liệu

3. Chính sách của nhà nước đối với các thành phần kinh tế theo pháp luật hiện hành

Theo pháp luật hiện hành, các thành phần kinh tế khác nhau sẽ có các chính sách yêu tiên, quy định khác nhau. Điều này cũng ảnh hưởng một phần đến sự phát triển trong nhiều năm qua. Vì vậy, đề tài này được thực hiện nhằm tìm hiểu những chính sách và nghiên cứu những chính sách đó có ảnh hưởng như thế nào?

Chính sách của nhà nước đối với các thành phần kinh tế theo pháp luật hiện hành
Chính sách của nhà nước đối với các thành phần kinh tế theo pháp luật hiện hành

Download tài liệu

4. Vai trò kiểm toán độc lập đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân

Đây là một đề tài khá mới mẻ và có nhiều tranh luận. Vì vậy, việc nghiên cứu của sinh viên phải mở rộng, tập hợp và chọn lọc các nội dung phù hợp. Trong phạm vi đề tài, sinh viên nghiên cứu theo 3 chương chính đó là:

  • Đưa ra những lý luận chung về vấn đề kiểm toán và kiểm toán độc lập
  • Nêu vai trò quan trọng của kiểm toán độc lập đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Thực trạng và đề xuất các phương hướng nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán độc lập tại nước ta.
Vai trò kiểm toán độc lập đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân
Vai trò kiểm toán độc lập đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân

Download tài liệu

5. Tại sao có hiện tượng chảy máu chất xám tại DN nhà nước sang các thành phần kinh tế khác

Đây là một chủ đề khá mới mẻ được nhiều người quan tâm. Hiện tượng này không còn nhiều xa lạ. Nhưng có thực sự là nỗi e ngại cần giải đáp khi hiện chảy máu chất xám tại doanh nghiệp nhà nước sang các thành phần kinh tế khác ngày càng rõ rệt. 

Việc tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra biện pháp giải quyết để cân bằng lại là vô cùng quan trọng. Đề tài dưới đây nghiên cứu thực trạng và đưa ra đề xuất giải quyết. 

Tại sao có hiện tượng chảy máu chất xám tại DN nhà nước sang các thành phần kinh tế khác
Tại sao có hiện tượng chảy máu chất xám tại DN nhà nước sang các thành phần kinh tế khác

Download tài liệu

6. Các thành phần kinh tế với sự phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam 

Các thành phần KT và lực lượng sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Sinh viên thực hiện đề tài nhằm đưa ra các lý luận về lực lượng sản xuất cũng như các thành phần kinh tế ở Việt Nam. Tiếp đó là thực trạng ảnh hưởng và đưa ra các đề xuất để phát huy sức mạnh các thành phần KT để lực lượng sản xuất ở Việt Nam phát triển một cách vượt bậc nhất. 

Các thành phần kinh tế với sự phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam 
Các thành phần kinh tế với sự phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam

Download tài liệu

7. Tích lũy tư bản trong việc quản lý các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu vấn đề tích lũy để hiểu sâu sắc hơn về bản chất, hiểu hơn về quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tích lũy tư bản cũng góp phần quản lý các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.

Sinh viên thực hiện đề tài này mong muốn đưa ra các kiến nghị để tháo gỡ khó khăn trong quá trình tích lũy, sử dụng vốn, nguồn nhân lực hiệu quả.

Tích lũy tư bản trong việc quản lý các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta
Tích lũy tư bản trong việc quản lý các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta

Download tài liệu

8. Giải pháp để thành phần KT nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền KT 

Đây là đề án kinh tế chính trị có vai trò vô cùng quan trọng, đóng góp lớn về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

Đề tài nêu rõ các tính tất yếu khách quan phát triển các thành phần kinh tế. Mỗi thành phần kinh tế sẽ có đặc điểm, xu hướng và thực trạng phát triển khác nhau.

Trong đó, thành phần kinh tế nhà nước luôn được ủng hộ phát triển. Từ thực trạng hiện nay, sinh viên cũng đề xuất những giải pháp để thành phần kinh tế nhà nước phát triển vững mạnh hơn, luôn giữ vai trò chủ đạo. 

Giải pháp để thành phần KT nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền KT 
Giải pháp để thành phần KT nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền KT

Download tài liệu

9. Sở hữu về tư liệu sản xuất và các thành phần kinh tế 

Đây là bài thuyết trình của sinh viên khoa lý luận chính trị thuộc trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Các khái niệm, lý luận về sở hữu, hình thức sở hữu tư liệu sẽ được sinh viên trình bày rõ ràng và chi tiết nhất. Đồng thời là các kiến thức, nội dung phân tích đặc điểm, tình hình phát triển các thành phần kinh tế hiện nay. 

Sở hữu về tư liệu sản xuất và các thành phần kinh tế 
Sở hữu về tư liệu sản xuất và các thành phần kinh tế

Download tài liệu

10. Phát triển các thành phần kinh tế ở tỉnh Nghệ An hiện nay 

Đề tài vận dụng quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để đưa ra những biện pháp, phương hướng nhằm giải quyết, phát triển thành phần KT ở tỉnh Nghệ An. 

Để đưa ra được những phương án phù hợp nhất, sinh viên đã tìm hiểu về cơ sở lý luận, nghiên cứu thực trạng. Từ đó các biện pháp mới thực tế và phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay của địa phương. 

Phát triển các thành phần kinh tế ở tỉnh Nghệ An hiện nay 
Phát triển các thành phần kinh tế ở tỉnh Nghệ An hiện nay

Download tài liệu

100+ Tài liệu về các thành phần kinh tế hay

10 Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu tóm tắt khóa luận hay và đầy đủ nội dung

II. Thành phần kinh tế là gì? 

Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

Thành phần kinh tế không tồn tại biệt lập mà có liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau tạo thành cơ cấu kinh tế thống nhất bao gồm nhiều thành phần kinh tế.

III. Các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay 

Ở nước ta, nền kinh tế được chia thành các thành phần kinh tế sau: kinh tế công, kinh tế tư nhân và kinh tế hỗn hợp

1. Kinh tế công

Thành phần kinh tế công còn gọi là thành phần kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà nước. Thành phần kinh tế này giữ vai trò vô cùng quan trọng, được xem là mẫu chốt trong nền kinh tế. Chủ thể của thành phần kinh tế này chính là nhà nước đã được nhân dân ủy quyền. Nhà nước sẽ đầu tư vốn cho các doanh nghiệp nhà nước thông qua hợp đồng tín dụng, vốn ở đây bằng cái hiện vật và bằng tiền.

Khi các doanh nghiệp nhà nước hoạt động, nhà nước sẽ không can thiệp vào hoạt động mà chỉ thông qua các hợp đồng kinh tế để đặt hàng cho doanh nghiệp nhà nước sản xuất những hàng hóa có vai trò và phục vụ cho quốc kế dân sinh.

Đây là một trong các thành phần kinh tế quan trọng và luôn được đánh giá cao, luôn có các biện pháp để phát triển ổn định nhất. 

2. Thành phần kinh tế tư nhân 

Kinh tế tư nhân là một thành phần vô cùng quan trọng, quyết định đến sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế. Chú thế là các chủ sở hữu tư nhân như các hộ tiểu chủ, các tập đoàn tư bản, nhà tư bản. Mỗi chủ sở hữu sẽ có các loại hình kinh doanh tương ứng như kinh doanh cá thể, hộ sản xuất hay doanh nghiệp.

Thành phần kinh tế tư nhân phát triển với nền công nghiệp hiện đại, tư duy quản lý cũng như đầu tư, năng lực quản trị luôn được nâng cấp, tiếp thu sự hoàn hảo từ nền kinh tế thế giới. 

3. Thành phần kinh tế hỗn hợp 

Đây là một trong các thành phần kinh tế cuối cùng. Nhiều người thường băn khoăn và khó hiểu về thành phần kinh tế này. Nó bao gồm các công ty, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở liên kết các chủ sở hữu khác nhau với nhau. Việc liên kết này với mục đích là phát triển mọi hình thức sản xuất kinh doanh, cung cấp các dịch vụ và chuỗi giá trị tốt nhất, tạo được sự lan tỏa về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Hiện nay, các chính sách của nhà nước đều thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế này với các chính sách khác nhau. Tuy nhiên, nhà nước luôn mong muốn các thành phần kinh tế sẽ có sự hỗ trợ nhất định cho nhau. 

Tham khảo 10 bài báo cáo nghiên cứu khoa học đúng chuẩn

Top 10 bài phân tích báo cáo tài chính đúng chuẩn nhất

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng  tôi, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về các thành phần kinh tế. Đồng thời cũng lựa chọn được cho mình các tài liệu ôn tập phù hợp nhất.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu