10+ Luân văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan đặc sắc

Luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan là một bài luận văn rất quan trọng đối với các bạn sinh viên. Dựa vào bài luận văn này sẽ đánh giá được năng lực học tập và nghiên cứu của các bạn sinh viên trong linh vực này. Bởi vậy nên để hoàn thành tốt bài luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan, các bạn sinh viên phải hết sức chú ý.

Để giúp các bạn sinh viên nắm chắc cách làm một bài luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan, ngay dưới đây 123doc sẽ tổng hợp top 10 tài liệu về luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan đầy đủ, chi tiết và đặc sắc nhất để các bạn có thể tìm đọc. Hãy tham khảo ngay những tài liệu dưới đây.

Download

I. Top 10 luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan đặc sắc nhất.

1. Luận văn Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay 

Dưới đây là tài liệu mang tên: “Luận văn Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

Bạn đang xem: 10+ Luân văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan đặc sắc

Luận văn Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Luận văn Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Download tài liệu

2. LUẬN án TIẾN sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN tố CHỦ QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cấp cơ sở ở bà rịa VŨNG tàu HIỆN NAY 

“LUẬN án TIẾN sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN tố CHỦ QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cấp cơ sở ở bà rịa VŨNG tàu HIỆN NAY” là một bài luận văn được đánh giá cao. Bài luận văn này có nội dung đi từ khái quát đến cụ thể, chuyên sâu giúp cho độc giả dễ dàng nắm bắt được vấn đề và được cung cấp một nguồn kiến thức phong phú trong lĩnh vực này.

LUẬN án TIẾN sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN tố CHỦ QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cấp cơ sở ở bà rịa VŨNG tàu HIỆN NAY
LUẬN án TIẾN sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN tố CHỦ QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cấp cơ sở ở bà rịa VŨNG tàu HIỆN NAY

Download tài liệu

3. Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của đội ngũ giáo viên trong giáo dục, đào tạo ở trường sĩ quan công binh hiện nay

Trong bài viết dưới đây, mời các bạn tìm đọc tài liệu mang tên: “Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của đội ngũ giáo viên trong giáo dục, đào tạo ở trường sĩ quan công binh hiện nay”. Đây là một bài luận văn chuyên ngành có ý nghĩa cao, bài có đề tài đặc sắc và nội dung được tác giả chú trọng đi sâu, trình bày mạch lạc, khoa học. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của đội ngũ giáo viên trong giáo dục, đào tạo ở trường sĩ quan công binh hiện nay
Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của đội ngũ giáo viên trong giáo dục, đào tạo ở trường sĩ quan công binh hiện nay

Download tài liệu

4. Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay 

Dưới đây là tài liệu mang tên: “Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay
Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay

Download tài liệu

5. PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY 

“PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY” là một bài luận văn được đánh giá cao. Bài luận văn này có nội dung đi từ khái quát đến cụ thể, chuyên sâu giúp cho độc giả dễ dàng nắm bắt được vấn đề và được cung cấp một nguồn kiến thức phong phú trong lĩnh vực này.

PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY
PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY

Download tài liệu

6. Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam 

Trong bài viết dưới đây, mời các bạn tìm đọc tài liệu mang tên: “Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam”. Đây là một bài luận văn chuyên ngành có ý nghĩa cao, bài có đề tài đặc sắc và nội dung được tác giả chú trọng đi sâu, trình bày mạch lạc, khoa học. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam
Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam

Download tài liệu

7. Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt nam hiện nay.

Dưới đây là tài liệu mang tên: “Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt nam hiện nay”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt nam hiện nay
Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt nam hiện nay

Download tài liệu

8. LUẬN VĂN: NÂNG CAO VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG VIỆC GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC MƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY

“LUẬN VĂN: NÂNG CAO VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG VIỆC GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC MƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY” là một bài luận văn được đánh giá cao. Bài luận văn này có nội dung đi từ khái quát đến cụ thể, chuyên sâu giúp cho độc giả dễ dàng nắm bắt được vấn đề và được cung cấp một nguồn kiến thức phong phú trong lĩnh vực này.

LUẬN VĂN: NÂNG CAO VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG VIỆC GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC MƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
LUẬN VĂN: NÂNG CAO VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG VIỆC GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC MƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY

Download tài liệu

9. Vai trò nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Ninh Bình hiện nay 

Trong bài viết dưới đây, mời các bạn tìm đọc tài liệu mang tên: “Vai trò nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Ninh Bình hiện nay”. Đây là một bài luận văn chuyên ngành có ý nghĩa cao, bài có đề tài đặc sắc và nội dung được tác giả chú trọng đi sâu, trình bày mạch lạc, khoa học. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Vai trò nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Ninh Bình hiện nay
Vai trò nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Ninh Bình hiện nay

Download tài liệu

10. Vai trò nhân tố chủ quan với việc phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Quảng Ninh hiện nay 

Dưới đây là tài liệu mang tên: “Vai trò nhân tố chủ quan với việc phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Quảng Ninh hiện nay”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

Vai trò nhân tố chủ quan với việc phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Quảng Ninh hiện nay
Vai trò nhân tố chủ quan với việc phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Quảng Ninh hiện nay

Download tài liệu

100+ Luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan

10 Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu luận văn, báo cáo tốt nghiệp kinh tế hay nhất

III. Một số lưu ý khi viết luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan

Trong phần lưu ý này, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có một hình thức trình bày luận văn đúng và chuẩn.

1. Luận văn phải được trình bày trên mặt giấy trắng khổ A4.

2. Những nội dung thông tin có trên trang bìa luận văn bao gồm:

 • Tên đề tài
 • Chuyên ngành
 • Mã số
 • Họ và tên học viên
 • Người hướng dẫn khoa học
 • Tháng, năm (thời điểm nộp Luận văn)

3. Định dạng luận văn thạc sĩ chuẩn trong Word (đây là một yếu tố thường bị bỏ qua và dễ khiến các bạn mất điểm trong mắt người đánh giá)

 • Font chữ: Times New Roman
 • Cỡ chữ: 13 (mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ)
 • Dãn dòng: đặt ở chế độ 1,5 lines
 • Format lề: trên 3cm, lề dưới 3cm, lề phải 2cm, lề trái 3,5 cm.
 • Đánh số trang: ở giữa (tính từ nội dung chính) phía trên đầu trang giấy
 • Độ dài: đề cương tối thiểu 20 trang, tối đa không quá 30 trang (không kể tài liệu tham khảo).
 • Mục lục: nêu đề mục và trang (sau trang bìa, trước nội dung của đề cương)
 • Hình, bảng, biểu: cần đánh số theo mục. Ví dụ hình 1 của mục 2 thì mô tả là hình 2.1. Nguồn phải trích dẫn rõ ràng sau mỗi hình, bảng, biểu.
 • Bảng chữ viết tắt phải nêu nếu có sử dụng chữ viết tắt trong phần nội dung, cần sắp xếp theo trật tự ABC và phải có giải thích nghĩa nếu dùng chữ nước ngoài.

Ngoài ra, có một số lưu ý về nội dung như sau:

1. Phương pháp các biến số nghiên cứu

Áp dụng cho phương pháp nghiên cứu định lượng hoặc hỗn hợp (phương pháp này dùng rất nhiều trong luận văn) bao gồm: Biến phụ thuộc, biến độc lập, biến điều tiết (nếu có).

2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Trình bày phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu, trong đó mô tả rõ cho trường hợp thu thập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp. 

3. Đặc biệt lưu ý phần Tài liệu tham khảo

Đây là phần mà cách bạn bắt buộc phải có. Đồng thời, đây cũng là phần dễ mắc sai lầm nhất. Bạn cần liệt kê danh mục tài liệu tham khảo theo cách trình bày mà APA quy định. Cụ thể:

 • Tài liệu Tiếng Việt

Tài liệu tiếng Việt tên tác giả phải được sắp xếp theo thứ tự ABC tên tác giả. Đối với Luật, Chính sách, văn bản, báo cáo thì dựa vào chữ cái đầu tên nội dung.

 • Tài liệu tiếng nước ngoài (cũng giống với tài liệu tiếng Việt, lưu ý thời gian xuất bản của tài liệu để sắp xếp trước hay sau một tài liệu khác)
 • Tài liệu internet 

Mô tả tên tài liệu, ngày tháng năm truy cập, đường dẫn http://……

 • Đặc biệt lưu ý, Wikipedia không phải là tài liệu tham khảo vì thế không cần phải trích dẫn nguồn tài liệu này.

10 Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu luận văn, báo cáo tốt nghiệp kinh tế hay nhất

III. Những kinh nghiệm cần có khi thực hiện một bài luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan

1. Kinh nghiệm lựa chọn đề tài luận văn

Việc chọn đề tài và đề cương phải phù hợp với các lĩnh vực và liên quan trực tiếp tới ngành. Những đề tài không nên quá rộng cũng không quá hẹp, cần có nội dung và định hướng cụ thể để áp dụng được một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất những kiến thức đã được học trong ngành vào bài luận văn.

Những đề tài này cần mang tính thiết thực, gắn trực tiếp với lĩnh vực hoạt động. Không nên chọn những đề tài thiên quá nhiều về lý thuyết mà không có những liên hệ thực tế.

3. Kinh nghiệm tìm hiểu, tổng hợp và phân tích tài liệu tham khảo

Để có thể làm tốt một luận văn thì cần có sự linh hoạt chủ động tìm kiếm tài liệu và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết là nên tham khảo và hỏi ý kiến, xin tài liệu từ thầy cô và các anh chị khóa trên cũng như những người có nhiều kinh nghiệm.

Và đặc biệt, trước và trong khi luận văn cần phải tìm hiểu kiếm nhiều sách vở, tài liệu qua nguồn thông tin ở thư viện, đó sẽ là nguồn cung cấp thông tin và tài liệu chính xác, đa dạng nhất. 

Ngoài ra, tìm kiếm những thông tin, tài liệu trên mạng cũng là một nguồn vô cùng đa dạng, phong phú và hữu ích. Tuy nhiên, các bạn cần có sự chọn lọc, nghiên cứu một cách cẩn thận, không nên lấy quá nhiều phần bài làm của người khác mà chỉ là một nguồn tham khảo thêm.

3. Lưu ý về hình thức bài luận văn 

Hình thức bài luận văn chiếm vai trò khá là quan trọng đối với việc đánh giá bài luận văn và sẽ là phần gây ấn tượng đầu tiên đối với giáo viên chấm đánh giá nên cần có sự chú trọng và cẩn thẩn. Bài luận văn cần trình bày theo thể thức khoa học, form chuẩn, đặc biệt tránh những lỗi sai chính tả. Cần trình bày ngắn gọn, súc tích các mục và tiểu mục trong từng chương, tránh lan man dài dòng. 

Ngoài ra, việc đóng thành quyển cũng cần sự chỉn chu, in ấn chuẩn chỉnh, phần phụ lục và những hình ảnh có trong bài luận văn thì cần phải in màu rõ nét. Phần bố cục và màu sắc từ bìa bài luận văn cho đến phần nội dung bên trong cũng cần hài hòa và cân đối.

Top 10 tiểu luận về triết học Mác- Lênin hay nhất.

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa hay nhất

Trên đây là bài tổng hợp 10 tài liệu về luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan hay và chi tiết, cụ thể, đầy đủ nhất để các bạn có thể tìm tham khảo. Mong rằng những thông tin hữu ích này sẽ giúp các bạn  có thể hoàn thành tốt nhất các bài luận văn của mình để đạt được kết quả cao. Chúc các bạn thành công!

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu