10+ Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng không thể bỏ qua

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng là một trong những mẫu báo cáo được nhiều bạn sinh viên kế toán tìm kiếm nhất. Bởi đây là chủ đề mà rất nhiều giảng viên hướng dẫn khuyến khích sinh viên của họ tìm hiểu. Bởi vậy cần chú trọng trong việc thực hiện bài báo cáo này

Dưới đây là top những bài mẫu báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng hay và cụ thể, chi tiết nhất để các bạn tham khảo, nghiên cứu và tìm hiểu.

Download

I. Top 10 mẫu báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng hay nhất

1. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

Trong báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông nội dung chính được chia thành 2 phần đó là: Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông. Phần 2 là đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông.

Bạn đang xem: 10+ Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng không thể bỏ qua

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

Download tài liệu

2. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex được xây dựng với 4 nội dung chính. Chương 1: Giới thiệu khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex. Chương 2: Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng bạn tại PG Bank Hà Nội. Chương 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của PG Bank Hà Nội trong những năm gần đây. Chương 4: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với PG Bank Hà Nội.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Download tài liệu

3. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Mở đầu báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là phần khái quát sự hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội. Gồm những nội dung sau: lịch sử hình thành và phát triển, hoạt động chính của ngân hàng, mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Download tài liệu

4. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Sacombank

Ngân hàng Sacombank cung cấp 3 nhóm sản phẩm dịch vụ chính. Đó là, huy động vốn, dịch vụ tín dụng và một số dịch vụ khác. Đối với một dịch vụ tài chính tại Sacombank sẽ có những đặc điểm và nội dung riêng được phân tích chi tiết trong báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Sacombank.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Sacombank
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Sacombank

Download tài liệu

5. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Móng Cái

Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Móng Cái được chia thành 3 phần chính. Phần 1: tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Móng Cái. Phần 2: thực trạng kinh doanh và phát triển của ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Móng Cái. Phần 3: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Móng Cái.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Móng Cái
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Móng Cái

Download tài liệu

6. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa

Ngân hàng công thực khu vực Đống Đa xây dựng cơ cấu tổ chức gắn liền với nghiệp vụ chuyên môn của ngân hàng với 9 phòng chuyên môn: phòng kinh doanh đối nội, phòng kinh doanh đối ngoại, phòng kế toán, phòng kho quỹ, phòng nguồn vốn, phòng thông tin điện toán, phòng kiểm soát, phòng hành chính, hai phòng giao dịch Kim Liên và Cát Linh. Đặc điểm và chức năng nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn được nêu rõ trong báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa

Download tài liệu

7. Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh 

Trong báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh bạn sinh viên đã tập trung đi sâu vào tìm hiểu chủ đề: Giải pháp tăng cường cho vay theo hạn mức tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hoàn Kiếm.

Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh 
Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

Download tài liệu

8. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tân Bình

Theo báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tân Bình, ngân hàng Sacombank có 4 nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ 1: củng cố và phát triển chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Nhiệm vụ 2: củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên trong ngân hàng. Nhiệm vụ 3: củng cố phát triển chi nhánh hoạt động, thiết lập chặt chẽ mối quan hệ với các đối tác chiến lược. Nhiệm vụ 4: Định hướng, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, bền vững.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tân Bình
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tân Bình

Download tài liệu

9. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đông Á – chi nhánh Hà Nội

Trong báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đông Á đã nêu ra một số nội dung chính sau. 4 ngành nghề kinh doanh của ngân hàng Đông Á bao gồm: huy động vốn, sử dụng vốn, hoạt động trung gian và hoạt động khác. 4 nhóm chỉ tiêu tài chính căn bản: nhóm tỷ số phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động, nhóm tỷ số đánh giá khả năng thanh toán, nhóm tỉ số phản ánh chất lượng tín dụng và nhóm tỷ số phản ánh khả năng sinh lời.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đông Á - chi nhánh Hà Nội
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đông Á – chi nhánh Hà NộiBáo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Đông Á – chi nhánh Hà Nội

Download tài liệu

10. Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Agribank Hà Tĩnh

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Agribank Hà Tĩnh được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Giới thiệu khái quát về Agribank Hà Tĩnh. Chương II: cơ cấu tổ chức của Agribank Hà Tĩnh. Chương III: chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Agribank Hà Tĩnh. Chương IV: kết quả kinh doanh những năm gần đây của Agribank Hà Tĩnh. Chương V: Nghiệp vụ thanh toán tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Tĩnh.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Agribank Hà Tĩnh
Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng Agribank Hà Tĩnh

Download tài liệu

100+ Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng

10+ mẫu báo cáo thực tập Ngân hàng Agribank hot nhất năm 2020

Cách viết báo cáo thực tập thuế thu nhập doanh nghiệp

II. Những lưu ý khi làm bài báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng

1. Liên hệ trước với đơn vị trước khi đi thực tập

Trước khi đi thực tập, sinh viên  cần trình diện với đơn vị văn hóa muốn thực tập trước 2 – 3 tuần để được tìm hiểu kỹ cơ sở, đơn vị thực tập và tiếp nhận những thông tin liên quan tránh sự bỡ ngỡ do chưa biết được vị trí, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động,…

Ngoài ra, việc liên hệ trước với đơn vị thực tập còn tránh và xử lý được những thay đổi đến từ phía cơ sở như: không tiếp nhận, thay đổi kế hoạch,… 

2. Giữ mối quan hệ tốt với giáo viên hướng dẫn 

Giáo viên hướng dẫn là người quyết định điểm quá trình thực tập của bạn cũng như điểm khóa luận, chuyên đề thực tập bởi vậy nên sinh viên thực tập cần cố gắng giữ mối quan hệ tốt với giáo viên hướng dẫn.

Sinh viên cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kiến thức và xin sự hướng dẫn, chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn, phải có sự tích cực chăm chỉ và làm theo đúng những chỉ dẫn của giáo viên để thêm phần gắn kết và có thể hoàn thành bài báo cáo tốt hơn, nhận được sự đánh giá cao từ giáo viên.

3. Lưu ý về hình thức bài báo cáo thực tập

Hình thức bài báo cáo thực tập chiếm vai trò khá là quan trọng đối với việc đánh giá bài báo cáo và sẽ là phần gây ấn tượng đầu tiên đối với giáo viên chấm đánh giá nên cần có sự chú trọng và cẩn thẩn. Bài báo cáo cần trình bày theo thể thức khoa học, form chuẩn, đặc biệt tránh những lỗi sai chính tả. Cần trình bày ngắn gọn, súc tích các mục và tiểu mục trong từng chương, tránh lan man dài dòng. 

Ngoài ra, việc đóng thành quyển cũng cần sự chỉn chu, in ấn chuẩn chỉnh, phần phụ lục và những hình ảnh có trong bài báo cáo thì cần phải in màu rõ nét. Phần bố cục và màu sắc từ bìa bài báo cáo cho đến phần nội dung bên trong cũng cần hài hòa và cân đối.

Những sinh viên trong ngành cần phải tập trung và có sự đầu tư hoàn chỉnh cho bản báo cáo thực tập từ ngay phần hình thức trình bày thì mới dễ dàng tạo ấn tượng và đạt kết quả cao cho bài báo cáo.

III. Những kinh nghiệm cần có khi làm báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng

1. Kinh nghiệm lựa chọn đơn vị thực tập

Việc lựa chọn đơn vị thực tập đối với sinh viên là một việc vô cùng quan trọng, cần thiết nhưng cũng không hề đơn giản. Trước hết cần phải tìm hiểu kĩ thông tin về các đơn vị văn hóa cả lớn và nhỏ về các lĩnh vực hoạt động, cơ cấu bộ máy tổ chức và các hoạt động chính diễn ra tại đơn vị. Cần nắm vững kiến thức về chuyên ngành để từ đó áp dụng vào các lĩnh vực của công ty và vận dụng một cách linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình thực tập tại đơn vị. 

Các sinh viên ngành này cần có sự cân nhắc cho phù hợp để lựa chọn cho mình một cơ sở đi thực tập thuận tiện, có thể trực tiếp vận dụng những kiến thức ngành đã được học để hoàn thành tốt được bài báo cáo thực tập. 

2. Kinh nghiệm lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

Việc chọn đề tài và đề cương phải phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của cơ sở, đơn vị. Những đề tài không nên quá rộng cũng không quá hẹp, cần có nội dung và định hướng cụ thể để áp dụng được một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất những kiến thức đã được học trong ngành vào bài báo cáo. Những đề tài này cần mang tính thiết thực, gắn trực tiếp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị sinh viên đi thực tập. 

3. Kinh nghiệm tìm hiểu, tổng hợp và phân tích tài liệu tham khảo

Để có thể làm tốt một bài báo cáo thực tập thì sinh viên ngành này cần có sự linh hoạt chủ động tìm kiếm tài liệu và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết là nên tham khảo và hỏi ý kiến, xin tài liệu từ thầy cô và các anh chị khóa trên.

Và đặc biệt, trước và trong khi làm bài báo cáo thực tập , những sinh viên cần phải tìm hiểu kiếm nhiều sách vở, tài liệu qua nguồn thông tin ở thư viện trường học, đó sẽ là nguồn cung cấp thông tin và tài liệu chính xác, đa dạng nhất. 

Ngoài ra, tìm kiếm những thông tin, tài liệu trên mạng cũng là một nguồn vô cùng đa dạng, phong phú và hữu ích. Tuy nhiên, những tài liệu trên mạng không nhiều và cần có sự chọn lọc, nghiên cứu một cách cẩn thận, không nên lấy quá nhiều phần bài làm của người khác mà chỉ là một nguồn tham khảo thêm.

Top 10 tiểu luận về triết học Mác- Lênin hay nhất.

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa hay nhất

Trên đây là top những tài liệu báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng cùng những chia sẻ ý nghĩa, mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập, nghiên cứu. Đừng quên theo dõi 123doc để được tham khảo những tài liệu đặc sắc đúng chuẩn nhất. Chúc các bạn thành công!

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu