Xúc tiến thành lập Viện Doanh nghiệp SME trực tuyến ASEAN

Nhóm làm việc về doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN phối hợp với Liên minh Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN vừa tổ chức Diễn đàn tham vấn về việc thành lập Viện Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tuyến ASEAN tại Bangkok, Thái Lan.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn. Ảnh: Asean.org

Việc tiếp cận đầy đủ và kịp thời các nguồn thông tin kinh doanh và các chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ bản địa là rất quan trọng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Tuy nhiên, ASEAN chưa có một đầu mối chung để hỗ trợ doanh nghiệp SME trong lĩnh vực này.

Viện SME trực tuyến ASEAN sẽ là một cổng mở cung cấp các nguồn thông tin và đào tạo hỗ trợ cho sự khởi nghiệp, phát triển và quốc tế hóa của SME, cũng như cải thiện các dịch vụ phát triển kinh doanh của các nhà cung cấp của SME.

Các nguồn thông tin đăng tải trên Viện trực tuyến này sẽ được chọn lọc dịch sang các ngôn ngữ địa phương để hỗ trợ tối đa sự tiếp cận và sử dụng của doanh nghiệp.

Ý tưởng thành lập Viện SME trực tuyến ASEAN đã được bắt đầu từ khi Liên minh Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN được thành lập hồi tháng 3/2014 trên cơ sở tham vấn với Nhóm làm việc về doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN (SMEWG).

Đợt tham vấn này nhằm cập nhật cho SMEWG về tiến độ, cụ thể là những khía cạnh mà Viện trực tuyến này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp SME trong khu vực.

Viện SME trực tuyến ASEAN là sáng kiến hợp tác giữa Liên minh Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và SMEWG. Một số đối tác trong liên minh sẽ hỗ trợ Viện trực tuyến này bao gồm một số công ty như eBay Inc., Hewlett Packard, MasterCard, Procter & Gamble và Qualcomm.

PV

Theo CP

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: