Vinatex là công ty TNHH 100% vốn Nhà nước

Theo Nghị định 118/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Vinatex là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Vinatex là 3.400 tỷ đồng.

Nghị định nêu rõ, Nhà nước là chủ sở hữu của Vinatex. Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức năng của chủ sở hữu đối với Vinatex. Bộ Công Thương là cấp trên trực tiếp của Hội đồng thành viên Vinatex.

Ngành, nghề kinh doanh chính của Vinatex là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm dệt may thời trang.

Ngành, nghề khác có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, hóa chất, thuốc nhuộm, thiết bị phụ tùng ngành dệt may thời trang; đào tạo nghề, quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…

Vinatex còn được đầu tư ra nước ngoài cũng như làm đại diện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực dệt may.

Cũng theo Nghị định, Vinatex được huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, vay vốn của các TCTD và các tổ chức tài chính khác; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc huy động vốn kinh doanh của Vinatex phải thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn huy động. Đặc biệt, không được làm thay đổi hình thức sở hữu Vinatex. Trường hợp Vinatex huy động vốn để chuyển đổi sở hữu phải được sự đồng ý của chủ sở hữu và thực hiện theo quy định của pháp luật…

Lê Thành

thời báo ngân hàng

Bạn nên đọc

Ý kiến trái chiều về đề xuất trừ điểm vào bằng lái xe của tài xế vi phạm

Nhiều luật sư cho rằng việc trừ điểm vào bằng lái không khác cách bấm …

%d bloggers like this: