Việt Nam nhập siêu gần 600 triệu USD trong tháng 9

Sau khi đạt thặng dư hơn 1 tỷ USD trong tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam lại chuyển sang thâm hụt trong tháng 9/2014 với mức gần 600 triệu USD, thu hẹp mức thặng dư đạt được từ đầu năm.

Theo báo cáo sơ bộ do Tổng cục Hải quan công bố ngày 15/10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9 đạt 12,63 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước, trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 8,16 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng 8.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 9 đạt 13,22 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng 8, trong đó nhập khẩu của khối FDI đạt 7,91 tỷ USD, tăng 12,9%.

Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu 582 triệu USD trong tháng 9. Khối FDI đã góp phần hạn chế mức nhập siêu của Việt Nam khi các cân của họ đạt thặng dư 252 triệu USD.

Số liệu cộng dồn 9 tháng đầu năm cho thấy xuất khẩu của Việt Nam đạt 109,88 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu đạt 107,61 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại 9 tháng của Việt Nam theo đó vẫn đạt thặng dư 2,26 tỷ USD, giảm so với mức kỷ lục 3,07 tỷ USD ghi nhận vào cuối tháng 8.

Trong 9 tháng, các doanh nghiệp FDI xuất khẩu đạt 67,81 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu 60,66 tỷ USD, tăng 10,5%. Như vậy, khối FDI đã xuất siêu 7,14 tỷ USD trong giai đoạn này.

Điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt 17,26 tỷ USD, tiếp đến là hàng dệt may với giá trị 15,52 tỷ USD, máy vi tính và sản phẩm điện tử với 7,45 tỷ USD, và giày dép với 7,44 tỷ USD.

Về nhập khẩu, máy móc thiết bị và phụ tùng là nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất với 16,17 tỷ USD, tiếp đến là máy vi tính và sản phẩm điện tử với 13,16 tỷ USD.

Trung Nghĩa – NDH

Bạn nên đọc

Thủ thuật thêm .html vào website word press

Thủ thuật thêm .html vào Woocommerce? Trước tiên bạn chèn code sau vào functions.php: Muốn …

%d bloggers like this: