Việt Nam chi hơn 3,4 tỷ USD mua xăng dầu nước ngoài

 Tính đến hết 9 tháng từ đầu năm nhập khẩu nhóm xăng dầu của Việt Nam đạt 8,66 triệu tấn, trị giá hơn 3,4 tỷ USD.

Theo Hải quan Việt Nam, trong tháng 9/2016 cả nước nhập khẩu 751 nghìn tấn xăng dầu các loại, trị giá 343 triệu USD. Tính đến hết 9 tháng từ đầu năm nhập khẩu nhóm hàng này đạt 8,66 triệu tấn, trị giá hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22,3% về lượng, giảm 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, các thị trường cung cấp xăng dầu chủ yếu cho Việt Namtrong 9 tháng đầu năm 2016 chủ yếu gồm một số thị trường chủ yếu sau: Singapore với 3,24 triệu tấn, trị giá 1,19 tỷ USD, tăng 14,9% về lượng, giảm 24,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 37,4% trong tổng lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Ảnh minh họa.

Đứng thứ 2 là thị trường Malaixia với 2,42 triệu tấn, trị giá 902 triệu USD, tăng 3,4 lần về lượng và 3,7 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiêm tỷ trọng 27,9% trong tổng lượng nhập khẩu xăng dầu các loại của cả nước…

Thống kê về nhập khẩu mặt hàng than đá, theo Hải quan Việt Nam, nhập khẩu than đá 9 tháng tính từ đầu năm 2016 tăng mạnh 147,6% về lượng và 82,1% về trị giá, với hơn 10,51 triệu tấn, trị giá 655 triệu USD.

Than đá được nhập khẩu về Việt Nam trong 9 tháng từ đầu năm 2016 chủ yếu được nhập khẩu từ các thị trường sau: Australia với 3,23 triệu tấn, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm 30,7% lượng than nhập khẩu cả cả nước, với đơn giá bình quân 61 USD/tấn; thị trường Liên bang Nga với 3,08 triệu tấn, tăng  2,9 lần so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tỷ trọng 29,3%, đơn giá bình quân than đá nhập khẩu từ Liên Bang Nga là 64 USD/tấn;

Nhập khẩu than đá xuất xứ Trung Quốc 9 tháng từ đầu năm 2016 đạt 1,46 triêu tấn, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 13,9% lượng than nhập khẩu của cả nước, đơn giá bình quân 82 USD/tấn.

VĂN HUY
doanhnghiepvn

Bạn nên đọc

Phát triển đồng bộ, hiệu quả ngành công nghiệp khí

 Ngành công nghiệp khí Việt Nam sẽ phát triển đồng bộ, hiệu quả thông qua …

%d bloggers like this: