VCCI phát huy vai trò tiên phong của Cộng đồng doanh nghiệp

Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VI ngày 28/3 là sự kiện quan trọng nhất quyết định phương hướng hoạt động cho đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là vấn đề phát triển, liên kết doanh nghiệp hội nhập và phát triển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Đảng và Nhà nước đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp to lớn của VCCI vào sự nghiệp phát triển của đất nước – Ảnh: VGP/Huy Thắng

Cánh chim không mỏi đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực VCCI, trong nhiệm kỳ qua, VCCI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác do Đảng, Nhà nước giao và Đại hội V đề ra. Tổ chức của VCCI được mở rộng tạo thành mạng lưới liên kết các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước và trên thế giới. Cơ quan VCCI đã hoàn thành khối lượng công việc tăng 40% so với nhiệm kỳ trước. Các mặt công tác được triển khai toàn diện và chất lượng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Nhiệm vụ hàng đầu mà VCCI đang hướng tới trong nhiệm kỳ VI sẽ là tiếp tục thực hiện tốt vai trò của  tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tham mưu có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước về các chính sách kinh tế-xã hội, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp…

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá: Đảng và Nhà nước đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp to lớn của VCCI vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Nhiệm kỳ V, VCCI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đã thực sự năng động, sáng tạo trong hoạt động, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các doanh nghiệp vào tổ chức của mình, làm tốt trách nhiệm của tổ chức quốc gia đại diện để bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam; thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. VCCI đã tăng cường công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, góp phần vào xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập của nước ta.

Những nghiên cứu, đóng góp của VCCI  vào quá trình xây dựng và triển khai các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh của các địa phương (PCI) cũng như tham gia xây dựng Hiến pháp, pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại … đã góp phần bảo đảm cho các Nghị quyết và văn bản pháp luật phản ánh được ý kiến, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo tính thực thi, tạo ra những đột phá về chính sách và hành lang pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, VCCI cũng đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư lớn có ý nghĩa góp phần mở rộng thị trường, thu hút đầu tư. Về đối ngoại, VCCI đã thiết lập được quan hệ hợp tác chặt chẽ với hầu hết các thể chế đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp quan trọng nhất của giới kinh doanh trên thế giới. VCCI được cộng đồng kinh doanh quốc tế đánh giá là một trong những Phòng Thương mại năng động nhất trong các nước đang phát triển với uy tín và vai trò ngày càng được nâng cao.

Ảnh: VGP/Huy Thắng

Liên kết đầu tư chuyên nghiệp hơn, tận dụng thời cơ hội nhập

Nhấn mạnh các điểm mà Ban Chấp hành VCCI khóa VI sẽ phải lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch nước gợi ý: VCCI cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, liên kết các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan chính quyền hướng dẫn và hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp thành lập và hoạt động có hiệu quả, bảo đảm hình thành hệ thống Hiệp hội doanh nghiệp thống nhất trong cả nước; Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Đảng và Nhà nước về quan điểm, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển doanh nghiệp, trước hết là đóng góp tích cực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng về những vấn đề liên quan đến kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân và môi trường kinh doanh. Có chương trình và biện pháp cụ thể, chủ động và tích cực hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội…

Chủ tịch nước cũng đề nghị VCCI cần coi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 09 là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ tới.

Trong thời gian trước mắt, để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, VCCI cần bám sát vào các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội – Ảnh: VGP/Huy Thắng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thời gian tới, thực hiện Nghị quyết 19 (năm 2015) của Chính phủ, VCCI sẽ chủ trì phối hợp với Mặt trận tổ chức thu thập ý kiến của các doanh nghiệp về phản biện chính sách, nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các bộ, ngành và các địa phương (trước mắt là lĩnh vực Thuế, Hải quan, dự kiến báo cáo sơ bộ vào tháng 6, báo cáo lần 2 vào tháng 10).

Các cơ quan giám sát sẽ đánh giá định kỳ một cách chặt chẽ về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ, góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư-kinh doanh ở Việt Nam…

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý: Hiện nay với Việt Nam đã có 15 đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, nhưng kết quả hiện tại chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, sắp tới, VCCI cần đóng vai trò nòng cốt, có chuyên đề phối hợp với Bộ Công Thương và Ngoại giao… xúc tiến thương mại với các đối tác hợp tác toàn diện.

VCCI cũng cần đóng vai trò chủ trì phối hợp với các ngân hàng để tạo thêm kênh dẫn vốn ưu đãi, tạo điều kiện cho DN vừa và nhỏ tiếp cận vốn tốt hơn.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân, từ đó nỗ lực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan này.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc khẳng định: Nhiệm kỳ tới được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá trong sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam và của cộng đồng doanh nghiệp. Về phía mình, thời gian tới, VCCI có trách nhiệm phải xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án quốc gia về phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong cả nước. Cộng đồng doanh nghiệp xác định sẽ tích cực hơn trong việc thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

VCCI cũng mong muốn thời gian tới cộng đồng doanh nghiệp được giao nhiều việc hơn, như các hoạt động dịch vụ công, các lĩnh vực mà tư nhân có thể làm tốt.

“Để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề thời gian sắp tới, VCCI cần thực hiện tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình để tiếp tục cuộc hành trình không mệt mỏi vì doanh nghiệp. Để hội nhập thành công, cộng đồng doanh nghiệp sẽ phấu đấu trở thành những “Mai An Tiêm” trong thời kỳ đổi mới, đồng thời tích cực, chủ động đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế”,  TS Lộc nói.

Trong nhiệm kỳ mới, TS Vũ Tiến Lộc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VI, ông Đoàn Duy Khương tiếp tục được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch VCCI và bà Phạm Thị Thu Hằng tiếp tục giữ vị trí Tổng Thư ký.

Ban chấp hành VCCI đã bầu ông Hoàng Quang Phòng giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách VCCI và ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm VCCI khoá VI.

Huy Thắng

CP source

Mọi thông tin hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Tin Tức, Thị Trường, Thương Hiệu, Doanh Nghiệp … xin gửi về địa chỉ email: info@saigontiepthi.vn; Đường dây nóng: 01 247.000.247.

dang-ky-giay-phep-website

Thành Lập Công Ty

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: