Tuyết phủ trắng xóa Canada

Vào mùa đông, thiên nhiên Canada đẹp như tranh vẽ bởi những lớp tuyết phủ dày trắng xóa. Ảnh do độc giả Trung Châu chia sẻ.

NKN-2762-JPG-7057-1393649220.jpg
NKN-2768-JPG-3423-1393649221.jpg
NKN-2783-JPG-5753-1393649221.jpg
NKN-2835-JPG-6814-1393649221.jpg
NKN-2838-JPG-3743-1393649221.jpg
NKN-2839-JPG-5870-1393649221.jpg
NKN-2840-JPG-3155-1393649221.jpg
NKN-2841-JPG-6508-1393649221.jpg
NKN-2759-JPG_1393649123.jpg
NKN-2761-JPG_1393649123.jpg
NKN-2777-JPG_1393649123.jpg
NKN-2831-JPG_1393649123.jpg
NKN-2832-JPG_1393649123.jpg
NKN-2834-JPG_1393649123.jpg
NKN-2844-JPG_1393649123.jpg
NKN-2947-JPG_1393649123.jpg

Trung Châu

Theo vnexpress

bang gia o to

Free Ads sieuthioto

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: