“Tư tưởng Hồ Chí Minh – Giá trị nhân văn và phát triển”

Giá trị nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, trong tư tưởng đạo đức và phong cách của Người.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (8/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Giá trị nhân văn và phát triển”.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển, đồng thời thấy được ý nghĩa to lớn của những tư tưởng, luận điểm đó đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới. Giá trị đó thể hiện trong việc xác định mục tiêu và con đường, động lực của cách mạng Việt Nam; về xây dựng và phát triển xã hội.

vovgiaothong_"Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển"

Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Giá trị nhân văn và phát triển” (Ảnh: Lại Hoa)

Ông Lê Xuân Bích, Hội nhà văn Việt Nam, người có 40 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân đã chi phối toàn bộ tư duy lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành ngọn cờ chiến đấu và là mục tiêu suốt đời hy sinh, cống hiến của Người, trở thành bản chất cao quý trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

Ông Lê Xuân Bích phân tích: “Tư tưởng nhân văn nổi trội nhất trong Hồ Chí Minh là vì con người, đặc biệt Bác quan tâm đến người cùng khổ trong xã hội ngay từ khi Bác đi tìm đường cứu nước và Bác đã tìm đường giải phóng dân tộc. Tôi nghĩ mọi người Việt Nam chúng ta, ngay cả những người nước ngoài tiếp thu chủ nghĩa nhân văn của Bác,mỗi người chúng ta phải biết đoàn kết thương yêu cùng nhau bảo vệ đất nước, cùng nhau làm cho loài người tiến bộ”.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định: Giá trị nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, trong tư tưởng đạo đức và phong cách của Người, thể hiện trong từng việc làm, cử chỉ và mối quan tâm đối với con người, với nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc bị áp bức.

Mục đích cao nhất của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là mong muốn con người được giải phóng triệt để và trở thành chủ nhân đích thực của đất nước, của thế giới. Đây cũng chính là nền tảng, tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng ta trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng những năm trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhận định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng với chủ nghĩa Mác-Lenin, là nền tảng tư tưởng để Đảng ta phát triển. Có thể nói, Chủ nghĩa xã hội theo Hồ Chí Minh là làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi người ai cũng có công ăn, việc làm, ai cũng có cơm ăn, áo mặc… Chủ nghĩa xã hội như vậy không chỉ bảo vệ vững chắc thành quả của dân tộc, mà còn làm cho nhân dân được hạnh phúc, đồng bào tự do, xây dựng và phát triển nền hòa bình cho thế giới, hạnh phúc cho dân tộc”.

Lại Hoa – VOV

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: