TTXVN đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, chiều 6/1, Thông tấn xã Việt Nam và Ban Thi đua–Khen thưởng Trung ương đã ký thỏa thuận hợp tác thông tin về lĩnh vực này.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác thông tin tuyên truyền giữa TTXVN với Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thỏa thuận hợp tác hướng đến mục tiêu tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.”

Theo thỏa thuận này, Thông tấn xã Việt Nam và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, giới thiệu những thành tựu đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội, cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến;

Phát hiện kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng đến các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để biểu dương, tôn vinh. Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ tập trung cao điểm vào những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6 hàng năm), các dịp sơ kết, tổng kết và phát động các phong trào thi đua yêu nước trên cả nước do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức.

Truyền hình Thông tấn và một số đơn vị thông tin khác của Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm xây dựng chương trình, bố trí thời lượng, thời gian công bố danh sách các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước khen thưởng các danh hiệu cao quý như Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh… do Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cung cấp, không đưa tin và truyền hình trực tiếp việc trao các giải thưởng khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức.

Trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục của Thông tấn xã Việt Nam, gắn tuyên truyền về các điển hình tiên tiến và cá nhân tiêu biểu với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về những tập thể, cá nhân tổ chức tốt các phong trào thi đua đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ động cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương và hoạt động của ngành thi đua khen thưởng; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nắm bắt thông tin, phát hiện các nhân tố điển hình, các tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực trong phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu, tạo điều kiện cho phóng viên đi cơ sở tìm hiểu, tác nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định, Thông tấn xã Việt Nam luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là xây dựng các phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, có tính kỹ đến đặc thù của ngành.

Mỗi đơn vị đều có phong trào thi đua riêng, bám sát nội dung công việc với có tiêu chí, chủ đề cụ thể. Công tác khen thưởng đã chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân viên trong ngành.

Là tập đoàn thông tin báo chí với tất cả các loại hình báo viết, báo hình, báo ảnh, báo điện tử, Thông tấn xã Việt Nam luôn chú trọng tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ các phong trào thi đua trong toàn quốc, xuất bản nhiều đầu sách giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Thông tấn xã Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Trung ương nhằm thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong ngành, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các phong trào thi đua trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương mong Thông tấn xã Việt Nam phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt với hiệu quả thiết thực nhất.

Mỗi quý, Ban sẽ cung cấp đầy đủ danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với tập thể và Huân chương Lao động hạng Ba đối với cá nhân cũng như các danh hiệu vinh dự toàn quốc để Thông tấn xã Việt Nam thông tin rộng rãi.

Thứ trưởng Trần Thị Hà cũng mong muốn Thông tấn xã Việt Nam với mạng lưới phóng viên rộng khắp cả nước, sẽ tham gia phát hiện các tấm gương điển hình tiên tiến…

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Trần Thị Hà đã trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Thông tấn xã Việt Nam./.
Theo vietnam+

 

bang gia o to

Free Ads sa`i go`n tiê´p thi? - khuyê´n ma~i - doanh nghiê?p

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: