Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2015, có 45.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký gần 282.400 tỷ đồng.

So với 6 tháng đầu năm 2014, số doanh nghiệp mới ra đời tăng 21,7% về số và 22,3% về số vốn đăng ký.

Đặc biệt, gần 11.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 308.800 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2015 là hơn 591.200 tỷ đồng.

Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, đây là tín hiệu đáng mừng, ngay cả khi xét tương quan với số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh. 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động là hơn 31.000 doanh nghiệp.

“Hiệu số của số doanh nghiệp đăng ký mới và ra đi dương là chỉ dấu cho một nền kinh tế đang hoạt động bình thường. Điều đáng mừng là con số dương này đang doãng rộng ra so với những quý trước đó”, ông Đông bình luận.

Trong số các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp đăng ký trong lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 134,8%; kinh doanh bất động sản tăng 65,0%; vận tải kho bãi tăng 52,6%, Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 36,6%…

Chỉ duy nhất, lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có số doanh nghiệp đăng ký mới giảm (1,5%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo Khánh An
baodautu