TPHCM xin không giảm bất kỳ công chức nào

TPHCM cho rằng, nếu thực hiện theo số biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2016 là 8.313 thì sẽ giảm 3.590 biên chế công chức. Điều này đồng nghĩa với việc giảm 3.590 con người. TPHCM đề xuất trung ương xác định đúng số biên chế công chức mà TPHCM đang cần là 11.903 biên chế.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc lập kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2017.

Theo UBND TPHCM, TP là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có vị trí chính trị quan trọng cả nước với quy mô dân số khoảng 10 triệu dân. Thực tế trên đòi hỏi phải có bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước theo yêu cầu.

Vì vậy, UBND TPHCM đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị với Chính phủ xác định đúng số biên chế công chức mà TPHCM đang cần là 11.903 biên chế. Nếu thực hiện theo số biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2016 là 8.313 thì số biên chế công chức sẽ giảm 3.590 biên chế, đồng nghĩa với việc giảm 3.590 con người.

TPHCM xin trung ương xác định đúng số biên chế công chức TP đang cần là 11.903

TPHCM xin trung ương xác định đúng số biên chế công chức TP đang cần là 11.903

Theo UBND TPHCM, tính đến hết tháng 6/2016, tổng số biên chế công chức có mặt tại các sở, ngành TP và UBND quận, huyện là 11.438 người, đạt tỉ lệ 97,2% so với tổng số biên chế công chức được UBND TPHCM giao, còn lại 2,8% các sở, ngành, quận huyện đang đăng ký thi tuyển công chức năm 2016.

Hàng năm,TPHCM có báo cáo, giải trình số chênh lệch và có kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh tăng theo số biên chế đang sử dụng, nhưng Bộ Nội vụ vẫn giữ nguyên số biên chế hành chính. Từ năm 2006-2016, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho TPHCM thấp hơn số biên chế công chức thực tế tại TP.

Theo UBND TPHCM, số biên chế thực tế cao hơn chỉ tiêu là vì TP thành lập Thanh tra Sở Xây dựng, tổ chức lại Thanh tra Sở Giao thông Công chính (trước đây xếp vào ngành sự nghiệp khác) và thành lập thêm các phòng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu theo các quy định của Bộ ngành trung ương và thành lập phòng y tế tại 24 quận, huyện…

Ngoài ra, TP giao mới hơn 1.300 biên chế cho lực lượng Thanh tra xây dựng tại các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; bổ sung thêm biên chế cho các sở, ngành, quận, huyện thêm chức năng, nhiệm vụ. TP cũng bổ sung thêm 300 biên chế công chức cho các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ mới phát sinh theo Nghị định số 14/2008 của Chính phủ.

Quốc Anh

Dân trí

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: