TPHCM trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

TPHCM sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết qua bưu điện. Ảnh minh họa

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân, UBND TPHCM đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích quy định (các TTHC yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết).

Các danh mục cũng được niêm yết tại nơi giải quyết TTHC và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện cần rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Tư pháp được giao hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện lập danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; tổng hợp danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố theo thẩm quyền; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện thu phí, lệ phí các TTHC theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện Thành phố hướng dẫn giải pháp kỹ thuật để các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp với giải pháp chuyển phát hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện thành phố; phối hợp Sở Tư pháp công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Minh Lê

(Chinhphu.vn)

Bạn nên đọc

Chùm ảnh: Gió giật điên cuồng ở Nha Trang, xe máy bị quật ngã la liệt giữa đường

Khi đổ bộ vào đất liền, bão số 12 với sức gió giật cấp 13 …

%d bloggers like this: