TPHCM sẽ công khai quy trình đăng ký đầu tư

Tin từ UBND TP HCM cho biết, UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh quy trình xử lý hồ sơ tại Sở và kết nối với Văn phòng UBND TP để hướng tới công khai thông tin từ khi nộp hồ sơ đến khi ban hành giấy đăng ký đầu tư.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh quy trình xử lý hồ sơ tại Sở và kết nối với Văn phòng UBND TP để hướng tới công khai thông tin từ khi nhà đầu tư, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cho đến khi ban hành giấy đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc chưa được cấp các loại giấy này.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống thông tin quản lý đầu tư nước ngoài, trong đó có chức năng công khai tình hình xử lý hồ sơ đầu tư nước ngoài và chức năng báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài.

T.Hiền / (DĐDN)

bang gia o to

Free Ads sa`i go`n tiê´p thi? - khuyê´n ma~i - doanh nghiê?p

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: