TP.HCM: Truy thu và phạt gần 5.000 tỉ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Trong năm 2014, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế 163.884 hồ sơ, thanh tra, kiểm tra  tại trụ sở đối với 16.579 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 4.989 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 336 tỷ đồng, giảm lỗ là 7.944 tỷ đồng.

img_8295.jpg (700×525)

Kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế.

Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan Thuế 163.884 hồ sơ kê khai thuế, tăng 7% so với năm 2013, số thuế kê khai bổ sung và ấn định được 245 tỷ đồng.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở đối với 14.771 lượt doanh nghiệp, tăng 9% so với  năm 2013, số thuế truy thu và phạt 2.360 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2013, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 252 tỷ, giảm lỗ 5.132 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra thuế,  Cục Thuế TP.HCM đã thanh tra 1.808 hồ sơ, tăng gần 8% kế hoạch. Số thuế truy thu và phạt 2.384 tỷ đồng, bằng 103% so với năm 2013, số giảm khấu trừ 114 tỷ đồng, giảm lỗ 2.812 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế TP.HCM, năm 2014, Cục Thuế tiếp tục lập kế hoạch thanh tra và  kiểm tra đối với các doanh nghiệp trọng điểm; kiểm tra chuyên ngành trong các hoạt động dệt may, da giày, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, xây dựng, quảng cáo truyền thông, chuyển nhượng vốn, kiểm tra thu nhập từ nhiều nguồn chi trả,… và thông qua việc kiểm tra hồ sơ thuế, phân tích rủi ro để chọn ra đối tượng kiểm tra.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2014 cho thấy, nhiều doanh nghiệp trọng điểm đã có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các quy định về thuế và kê khai nộp thuế tốt. Mặt khác, thông qua việc xử lý các vi phạm về thuế đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp khác, nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

(HQ Online)

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: